Poznań miastem dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym

Czytaj dalej
Fot. archiwum UMP
Mariusz Wiśniewski

Poznań miastem dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym

Mariusz Wiśniewski

Miasto Poznań jest w trakcie kolejnej edycji kampanii Szacun dla zawodowców, którą z powodzeniem realizujemy na terenie Poznania, jak również Powiatu Poznańskiego.

Dla krótkiego przypomnienia akcja ta skoncentrowana jest na działaniach mających na celu propagowanie kształcenia zawodowego, a w szczególności poszerzanie wiedzy o zawodach.

Jej początki sięgają roku 2015, najpierw w ramach akcji skierowanej do uczniów gimnazjów, a od 2017 roku także do uczniów szkół podstawowych. Działania polegają na organizacji szerokiej kampanii medialnej w przestrzeni miasta, w tym także w mediach społecznościowych. Wypracowane zostało logo akcji, które stało się już znakiem poza Poznaniem, także w Europie. To dzięki wielu wizytom studyjnym osób zaangażowanych w propagowanie kształcenia zawodowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, kampania Szacun dla zawodowców zwróciła uwagę na Poznań, jako na miasto, w którym można czerpać wzorce i dobre praktyki dla rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promowania wiedzy o zawodach.

I to Poznań w kwietniu tego roku gościł ekspertów z zagranicy na międzynarodowej konferencji New Education Forum zatytułowanej „Wyzwania dla edukacji zawodowej w Smart Cities”. Podkreślić należy zainteresowanie konferencją również po stronie uczestników, mi.in z Niemiec, Rosji czy Ukrainy. Istotę konferencji przybliży jeden z artykułów dzisiejszego dodatku do gazety.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że odbudowa pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, technicznego i branżowego jest długotrwałym procesem, wymagającym cierpliwości i codziennych zmagań z problemami edukacji zawodowej funkcjonującej w otoczeniu ciągłych zmian, dotyczących również wdrażanej reformy oświaty.

Miasto Poznań stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego i jest to priorytet także w Strategii Poznań 2020+. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”, w którym systematycznie doposażamy szkoły zawodowe w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, będziemy umożliwiać dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych czy wspierać tak ważne dla całości przedsięwzięcia doradztwo zawodowo-edukacyjne. Co roku weryfikujemy ofertę kształcenia poprzez wprowadzanie nowych zawodów.

I tak na rok 2018/19 m.in. zaproponowaliśmy w ramach eksperymentu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN zawód barbera, przy ogromnym zaangażowaniu pracodawców.

Nie zapominamy o projektach miękkich, w którym oddajemy głos młodzieży, aby wsłuchać się w ich opinie i głosy o problemach z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej oraz podstawowym dylematem: liceum ogólnokształcące czy technikum albo branżowa szkoła? Jeśli uczniowie mają tego rodzaju dylematy, to znaczy, że osiągamy sukcesy, zmuszamy ich do zastanowienia się i myślenia o edukacji w szerszej perspektywie.

Dlatego też Miasto Poznań jest organizatorem Forum Wymiany Młodzieży dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 27 września odbyła się II edycja tego wydarzenia, a relacja z I Forum Wymiany Młodzieży znajduje się także w tym wydaniu dodatku.

Niewątpliwie szkoły i Poznań jako organ prowadzący reagujemy szybko na potrzeby uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia zawodowego.

Stawiamy na intensywną i wzajemną współpracę pomiędzy szkołami, samorządem lokalnym i pracodawcami. To jest klucz i droga do sukcesu rozwoju szkolnictwa zawodowego. Edukacja zawodowa dla biznesu i biznes dla edukacji zawodowej. Nie tylko w wymiarze krajowym ale również europejskim. Nasi uczniowie wyjeżdżają na staże do przedsiębiorców i pracodawców zagranicznych. To niewątpliwie wyzwanie dla nich i nabywanie konkretnej wiedzy i umiejętności zawodowych, jak również językowych. Cieszy mnie fakt , że tak wielu młodych ludzi z poznańskich i powiatowych szkół korzysta z tej możliwości.

Jeszcze bardziej obserwuję przyjazd uczniów z zagranicy na staże zawodowe do firm i zakładów w Poznaniu i Powiecie. To jeszcze nie wyniki, które byłyby w pełni satysfakcjonujące, ale ważny jest początek. Moim marzeniem jest , aby tych uczniów przyjeżdżało coraz więcej do naszego Miasta i regionu.

A następny rok 2019 jest dla szkolnictwa zawodowego ogromnym wyzwaniem ze względu na „podwójny nabór” uczniów do szkół, także technicznych i branżowych. Myślę, że to także okazja dla uczniów szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych do zweryfikowania przekonania o wyższości szkolnictwa ogólnokształcącego nad zawodowych oraz przyjrzenia się bardzo bogatej ofercie szkół zawodowych w Poznaniu i Powiecie Poznańskim.

Na koniec zapraszam 11 października zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych do poznańskiej Areny na coroczną imprezę Arena zawodów, gdzie na 13 wyspach zawodowych będzie okazja do zobaczenia z bliska wielu zawodów, w których kształcimy w Poznaniu i Powiecie.

Zapewniamy doskonałą zabawę, ale także sprawdzenie swoich predyspozycji zawodowych, gdyż nie zapominamy o doradztwie zawodowym wspierającym dobry wybór szkoły.

Mariusz Wiśniewski
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Arena Zawodów: Tego Cię nauczą!

Mariusz Wiśniewski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.