Poznań dba o swoich seniorów na co dzień

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Gdak
Milena Kochanowska

Poznań dba o swoich seniorów na co dzień

Milena Kochanowska

Miasto Poznań od ponad 15 lat podejmuje różnorodne działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów, zdając sobie sprawę z tego, że rokrocznie poznaniaków z tej grupy wiekowej przybywa. Działania realizowane są w obszarze wsparcia społecznego, ochrony i profilaktyki zdrowia, aktywności obywatelskiej i społecznej.

Od ponad 10 lat działa w Poznaniu, pierwsza w Polsce, Miejska Rada Seniorów, a od 8 lat starszymi poznaniakami kompleksowo opiekuje się Centrum Inicjatyw Senioralnych, włączając w swoje działania także samych seniorów, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.

Rada została powołana, żeby zapewnić seniorom wpływ na sprawy dotyczące całej społeczności, ale przede wszystkim najstarszego pokolenia. To ona reprezentuje wszystkich seniorów i ich interesy wobec władz miasta. Wydaje opinie, doradza, ale też zgłasza rozmaite inicjatywy.

- Poznań jest w czołówce najszybciej starzejących się polskich miast i dlatego musimy wyjątkowo dbać o ludzi starszych, o ich aktywność i sprawność, bo będzie ich coraz więcej

- podkreśla Zdzisław Szkutnik, przewodniczący MRS.

Pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych prowadzą Punkt Informacji 50+ oraz portal informacyjny, realizują projekt Poznański Wolontariat 50+, organizują poradnictwo prawno-obywatelskie oraz psychologiczne dla seniorów i ich rodzin. Projekt „Tytka seniora” i wydawanie Przewodnika Seniorki i Seniora - to jedne z działań informacyjnych Centrum.

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa Seniora (tu CIS współdziała z WZKiB, KMP, NFZ i WSPR) to działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa najstarszych poznaniaków. Organizacja Forów Klubów Seniora służy wymianie informacji, propozycji lub sugestii w ramach tego środowiska. CIS organizuje także coroczne wydarzenia edukacyjno-kulturalne „Senioralni.Poznań” i stałą akcję „Miejsce PRZYJAZNE seniorom”.

- Celem tej wieloletniej akcji jest promowanie miejsc działających na terenie Poznania, takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne lub użyteczności publicznej. Ich oferta ma odpowiadać na zapotrzebowania starszych mieszkańców miasta - wyjaśnia Zuzanna Macko z Centrum IS. - Miejsce Przyjazne Seniorom powinno oferować usługi wyjątkowe, dbać o potrzeby tej grupy społecznej. Takich miejsc w mieście co roku jest coraz więcej.

Od kilku lat organizowane są również cieszące się ogromną popularnością w całym regionie targi VIVA Seniorzy! (dawniej AKTYWNI 50+).

- Wystawiają się na nich stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób starszych oraz instytucje i firmy kierujące swoją ofertę do seniorów. Odwiedzający mogą wziąć udział w towarzyszących wystawie warsztatach edukacyjnych i artystycznych, rozmaitych aktywnościach fizycznych, skorzystać z profilaktycznych badań zdrowotnych. Targi co roku uświetniają też koncerty znanych artystów

- mówi Magdalena Krysińska-Sowa z CIS.

Polityka senioralna

W październiku 2017 roku Rada Miasta Poznania przyjęła do realizacji program „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”, który ma zapewnić poznaniakom warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Założeniem polityki senioralnej jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i życia najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w obszarze przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i służby zdrowia.

Miasto Poznań realizuje również projekt „Poznań VIVA senior”, będący pakietem innowacyjnych usług, które na co dzień mają ułatwić funkcjonowanie najstarszego pokolenia mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Projekt „Złota Rączka dla seniora” skierowany jest w szczególności do seniorów samotnych, o niskich dochodach, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Usługi realizowane w ramach projektu to drobne naprawy instalacji czy wyposażenia mieszkań oraz trudniejsze prace domowe (regulacja drzwi i okien, zawieszanie luster, karniszy, uchwytów, półek itp.), niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień, ani dużych nakładów finansowych.

„Taksówka dla seniora” ma zwiększyć poziom poczucia bezpieczeństwa osób mających trudności w poruszaniu się komunikacją publiczną. Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać poznaniacy mający 70 lat i więcej, samotnie prowadzący gospodarstwo domowe (lub z osobą, która także spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej), mający niskie dochody, niepełnosprawni lub długotrwale chorujący. Dzięki takiemu transportowi starsi poznaniacy nie czują się wykluczeni, osobiście mogą kontaktować się z urzędami państwowymi i samorządowymi, placówkami medycznymi oraz odwiedzać miejsca pochówku swoich bliskich.

„Pudełko życia” ma usprawnić niesienie pomocy jego posiadaczom w stanach ewentualnego zagrożenia ich zdrowia lub życia. Pudełko mieści kartę zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia seniora, przyjmowanych przez niego leków, a także substancji uczulających. Obok informacji o przebytych operacjach i zabiegach, jest tam także informacja, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie takiej potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. W zestawie znajduje się również naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, gdzie mogą szukać tych informacji .

„Książka dla seniora” to projekt realizowany przez Bibliotekę Raczyńskich, dla osób po 60. roku życia, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń, trudno dotrzeć do wypożyczalni.

Łączenie pokoleń

Miasto nie zapomina też o działaniach międzypokoleniowych. Ich ideą jest przełamywanie stereotypów dotyczących starości, aktywizowanie seniorów, podkreślenie znaczenia solidarności międzygeneracyjnej i wzajemnego czerpania z wiedzy i doświadczenia pokoleń.

Między innymi dlatego w 2017 roku Miejska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęły współpracę. W tym samym roku w kilku poznańskich szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany był projekt „Starość - rozumiem, szanuję, wspieram”. Polegał on na organizowaniu zajęć wymagających zaangażowania i współpracy pokoleń - uczniów i seniorów.

Spotkania poprzedziły warsztaty edukacyjne dotyczące rozmaitych zagadnień związanych ze starzeniem się, podczas których wykorzystywany był specjalny kombinezon - symulator starości.

Milena Kochanowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.