Eliza Malarecka

New Education Forum. Międzynarodowa konferencja o szkolnictwie zawodowym w Poznaniu

New Education Forum. Międzynarodowa konferencja o szkolnictwie zawodowym w Poznaniu
Eliza Malarecka

Poznańskie Forum Nowej Edukacji, które odbyło się w kwietniu 2018 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wpisało się w działania, mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego, które miasto Poznań realizuje od wielu lat w ramach kampanii „Szacun dla zawodowców”. Organizatorzy spotkania podkreślili, że nieprzypadkowo wybrali Poznań na miejsce międzynarodowej konferencji o szkolnictwie zawodowym, gdyż to właśnie nasze miasto jest postrzegane jako zaangażowane w wiele projektów o charakterze edukacyjnym.

Już na wstępie konferencji Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Mariusz Wiśniewski podkreślił, iż rozwój szkół zawodowych, pomimo znaczących osiągnięć w tym zakresie, to ciągle priorytet miasta Poznania, a także wielkie wyzwanie. Największym sukcesem ostatnich lat w kształceniu zawodowym jest odwrócenie tendencji spadku liczby kandydatów wybierających kształcenie w szkołach zawodowych w Poznaniu. Istotnym elementem w naszych działaniach jest doradztwo zawodowe. W procesie podejmowania decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia, najważniejsze jest, aby wybory uczniów pokrywały się przede wszystkim z predyspozycjami, uzdolnieniami i zainteresowaniami.

Poznańskie Forum Nowej Edukacji podzielono na trzy obszary: "Wyzwania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w erze inteligentnych miast", "Integracja nowych pokoleń i ludności napływowej w szkolnictwie zawodowym" oraz "Współpraca międzysektorowa: uczelnie i biznes - ważni interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego". W dyskusji wzięli udział polscy i zagraniczni eksperci aktywnie działający na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego (m.in. posłanka do parlamentu europejskiego, pracownicy naukowi, dyrektorzy szkół i miejscy urzędnicy). Zaproszeni goście w panelach dyskusyjnych odpowiadali na takie zagadnienia jak: Czym są inteligentne miasta; Trendy technologiczne i ich wpływ na rynek pracy; Europejskie tendencje na rynku pracy; Jakie są Dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego; Co zrobić aby szkolnictwo zawodowe było szkołą pierwszego wyboru; Jak budować międzynarodowe partnerstwo w szkolnictwie zawodowym.
Konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i inspiratorem działań, mających na celu poprawę rozwoju szkolnictwa zawodowego, mających w konsekwencji swoje odzwierciedlenie na rynku pracy ukazując przy tym wzajemne relacje pomiędzy biznesem a edukacją.

Nasze działania w Poznaniu opierają się na sukcesywnym zwiększaniu współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami ze względu na coraz to większą liczbę podpisywanych umów patronackich dostosowujących kształcenie do wymogów lokalnego rynku pracy, a to przekłada się na sukcesywne zwiększania naboru do klas pierwszych w branżowych szkołach I stopnia czy technikach.

Na forum mogliśmy przedstawić nasze "Dobre Praktyki", które wpisały się w kalendarz imprez promujących kształcenie zawodowe. Dzięki nim młodzi ludzie zwiedzali zakłady pracy, przyglądali się funkcjonowaniu mniejszych i większych firm, spotykali się z doradcami zawodowymi a wszystko po to, by wybrać właściwie- szkołę, zawód i mieć wpływ na swoją przyszłość. Celem Miasta Poznania jest, aby młodzi ludzie dokonywali wyborów ścieżek edukacyjnych i zawodowych, które zapewnią im pozostanie w mieście przy jednoczesnej możliwości odniesienia sukcesu w przyszłości. Dotyczy to zarówno poznaniaków, jak i tych, którzy wybrali Poznań jako miejsce swego życia i pracy. Dlatego ważne jest, aby myśleć z wyprzedzeniem i stosować nowe strategie zarządzania edukacją, wynikające ze zmian demograficznych i zmian na rynku pracy.

Jednym z rozwiązań są wspólne działania w obszarze edukacji i biznesu, które będą umożliwiały szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, uwzględniającego nowoczesne technologie oraz zapotrzebowanie na nowych pracowników. Dzięki takiemu spojrzeniu młodzież zyska możliwość rozwoju i dostosowania do nieustannie zmieniającego się środowiska pracy. Drugim obszarem wartym zainteresowania są problemy integracji nowych mieszkańców, w tym emigrantów i ich adaptacji do warunków polskiego systemu edukacji. Tego rodzaju programy działają w sposób efektywny np. w Austrii i Belgii, i są dowodem na to, że miasta zyskują nie tylko aktywnych i zadowolonych obywateli, ale także stanowią istotną grupę pracowników w obszarze gospodarki i przemysłu.

Zaangażowanie biznesu jako ważnego podmiotu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego może wpłynąć na motywację młodych ludzi do kształcenia się przez całe życie.

I to właśnie w czasie odbywającej się międzynarodowej konferencji w Poznaniu wszystkie powyższe kwestie stały się przedmiotem dyskusji oraz ciekawej wymiany doświadczeń.

Organizatorem konferencji w ramach Forum Nowej Edukacji było Miasto Poznań, Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Eliza Malarecka, kierownik w Wydziale Oświaty
Absolwentka kierunków: Historia, Zarządzanie na rynku B2B, Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Zawodowo zajmuje się projektami, w tym edukacyjnymi. Uczestniczka licznych konferencji i kongresów poświęconych edukacji. Z zamiłowania podróżniczka.

Arena Zawodów: Tego Cię nauczą!

Eliza Malarecka

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.