MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Zadania własne i zlecone gminy realizują z myślą o swoich mieszkańcach

Czytaj dalej
Fot. Robert Woźniak
MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Zadania własne i zlecone gminy realizują z myślą o swoich mieszkańcach

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Gmina, powiat, województwo – to trzy szczeble samorządu terytorialnego. Gmina odpowiada za sprawy o zasięgu lokalnym, ma najbliższy kontakt z mieszkańcami. Rada gminy jest organem stanowiącym, uchwala projekty uchwał, budżet, przyjmuje stanowiska. Organ wykonawczy to prezydent (burmistrz lub wójt).

Samorządy realizują zadania własne oraz zlecone. Te pierwsze służą zaspokajaniu potrzeb danej wspólnoty, finansowane są z dochodów własnych oraz subwencji ogólnych.

Gmina jest zobowiązana sporządzać plany miejscowe, które wskazują gdzie i co może powstać, jak je można zagospodarować. Wydaje pozwolenia na budowę, zarządza drogami, mostami, remontuje je i buduje. Musi zapewnić zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zadbać o odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych. Organizuje transport publiczny, dba o jego rozwój. Najczęściej to spółki gminne odpowiadają za wodociągi i kanalizację, budownictwo komunalne i socjalne, gospodarkę odpadami czy komunikację zbiorową.

Samorząd gminny odpowiada za zapewnienie mieszkańcom podstawowej opieki zdrowotnej, tworzenie bibliotek, domów kultury, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, dbałość o zabytki, targowiska, cmentarze komunalne.

Ustala sieć szkół publicznych i przedszkoli, prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ale już obowiązku prowadzenia żłobków nie ma.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przekazane z mocy ustawy lub w drodze porozumienia – samorząd dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

Do nich należą między innymi wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, 500+, prowadzenie urzędów stanu cywilnego, wdawanie dowodów osobistych, prowadzenie spisów wyborców, wybory ławników.

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.