MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Przedszkola i szkoły zmieniają się i stawiają czoła wyzwaniom

Czytaj dalej
Fot. Waldemar Wylegalski
MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Przedszkola i szkoły zmieniają się i stawiają czoła wyzwaniom

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Spore wyzwania organizacyjne. Milionowe inwestycje oraz wiele akcji społecznych i instytucji wspierających oświatę. Edukacja w Poznaniu ma się dobrze i z odwagą spogląda w przyszłość.

W roku szkolnym 2018/2019 w 329 poznańskich placówkach oświatowych uczyło się blisko 75 tysięcy uczniów.
Ostatnie lata były ogromnym wyzwaniem dla samorządu na froncie edukacyjnym. Wdrażano reformę oświaty której głównym założeniem jest wygaszanie gimnazjów, powołanie szkół podstawowych ośmioletnich i docelowo czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników. W przedszkolach natomiast zaczęły obowiązywać przepisy na mocy których gmina ma obowiązek zapewnienia edukacji przedszkolnej mieszkańcom danej gminy w wieku 3-6 lat. W związku z tym miasto Poznań zaplanowanymi działaniami powiększa liczbę miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jest to duże wyzwanie ponieważ utrzymanie zwiększonej liczby miejsc generuje wysoki limit wykonania etatów w przedszkolach, także tych związanych z organizacją kształcenia dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jednocześnie miasto realizuje wiele inwestycji oświatowych do których należą: bieżące remonty i modernizacje w szkołach i placówkach oświatowych, modernizacja obiektów sportowych, a także placów gier i zabaw.

W ostatnich latach niezwykle ważną inwestycją był tzw. „Program Termomodernizacji”, który objął między innymi ocieplenie ścian i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje kotłowni i węzłów cieplnych oraz modernizacje instalacji grzewczych.
W samym 2018 roku przeprowadzono kompleksową termomodernizację następujących obiektów oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Przedszkola nr 21, Przedszkola nr 178, Przedszkola nr 188 oraz budynku przy ul. Warszawskiej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. W 2019 roku odbyła się zaplanowana modernizacja kotłowni gazowych wraz z wymiana kotłów gazowych w Bursie Szkolnej nr 1 oraz Bursie Szkolnej nr 2.

Powstają też nowe obiekty między innymi: 10-oddziałowe przedszkole na Strzeszynie, którego całkowity koszt budo-wy wyniósł ponad 9 milionów złotych i Zespół Szkolno-Przedszkolny w rejonie Naramowic, Umultowa, Radojewa i Moras-ka, którego całkowity koszt to niemal 27 milionów 250 tysięcy złotych.

Miasto pomaga zdobyć zawód

W Poznaniu prężnie działa także Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Pełni ono rolę praktycznego doradcy, który ukierunkuje młodzież i wskaże im przyszłe ścieżki rozwoju zawodowego.

Centrum realizuje liczne projekty takie jak: uczeń z pasją czy wyszukiwarka zawodów. W ramach jego działalności odbywają się także konsultacje indywidualne dla uczniów podczas których doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzieli informacji niezbędnych w zaplanowaniu ścieżki edukacyj-no-zawodowej przez ucznia.
CDZdM organizuje też liczne seminaria i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od 2015 roku w Poznaniu odbywa się także kampania „Szacun dla zawodowców”, której celem jest rozpropagowanie w poznańskim regionie szkolnictwa zawodowego.

W ramach akcji prowadzona jest szeroko zakrojona reklama dostępnych w Poznaniu 22 szkół branżowych, a zwieńczeniem tych działań jest coroczna Arena Zawodów, podczas to której fachowcy prezentują młodzieży 62 profesje możliwe do zdobycia w poznańskich placówkach.

Dodatkowo doradcy zawodowi przeprowadzają z uczniami testy predyspozycji zawodowych i pomagają sprawdzać, jakie zdolności mają uczniowie i w jakich kierunkach powinni się kształcić, doradzają także rodzicom, jak pomagać dzieciom przy podejmowaniu decyzji o przyszłej pracy.

Poznański samorząd angażuje się także w kampanie antydyskryminacyjną w szkołach.
Na zlecenie miasta Joanna Kowalska-Andrzejewska, psycholożka, terapeutka rodzinna, trenerka i prezeska Fundacji Rozwoju Motylarnia opracowała pomocnik dydaktyczny „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole”. Jego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w planowaniu i projektowaniu zajęć dodatkowych z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu.

Miasto Poznań co roku nagradza najzdolniejszych poznańskich uczniów przyznając „Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół”.

Nagrody przyznawane są uczniom poznańskich szkół podstawowych klas IV-VIII, gimnazjów, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych, i sportowych, którzy wykażą się w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej.
W Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania można natomiast załatwić między innymi: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje na prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej niepublicznej oraz publicznej prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, zwrot kosztów za dowóz organizowany przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego.

W Poznaniu dokształcać mogą się także nauczyciele. W stolicy Wielkopolski działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Organizuje on różnego rodzaju kursy, szkolenia dla pracowników oświaty.

Dzięki temu nauczyciele mogą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić umiejętności w dziedzinie dydaktyki i pracy z dziećmi i młodzieżą.

Miasto prowadzi także Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Tego typu placówki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gloswielkopolski.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.