MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Honorowi Obywatele Miasta Poznania

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Gdak
MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Honorowi Obywatele Miasta Poznania

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Poznania został Ignacy Jan Paderewski. Rada Miejska Poznania podjęła decyzję w tej sprawie 21 stycznia 1920 roku. Poznań docenił jego działania na rzecz odzyskania niepodległości i wpływ, jaki wywarł na wybuch zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W okresie międzywojennym tytuł ten otrzymali jeszcze Wojciech Trąmpczyński i Cyryl Ratajski. W czasie PRL tytułu Honorowy Obywatel Miasta Poznania nie przyznawano. Do tej tradycji powrócono w 1990 roku po odrodzeniu się demokratycznego samorządu. Komu do tej pory przyznano tytuł?

1990 rok. Edward Raczyński
„w uznaniu ogromnych zasług położonych dla Poznania i Wielkopolski”

1991 rok. Helena Przybyłek-Porębna
„składając hołd bohaterskiej postawie Heleny Przybyłek-Porębnej w czasie pamiętnych wydarzeń czerwcowych 1956 roku”

1992 rok. Wiktor Dega
„w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji fizycznej inwalidów, organizowania nowoczesnego kompleksu kliniki Medycyny Rehabilitacyjnej i Zakładu Rehabilitacji Przemysłowej, tak bardzo związanej z naszym miastem i z działalnością medyczną”

1992 rok. Zbigniew Zakrzewski
„w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej prowadzonej podczas wieloletniej pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w uznaniu roli popularyzatora historii i zabytków naszego miasta wyrażającej się w szeregu książek przypominających mieszkańcom ich chlubną przeszłość”

1992 rok. Stefan Stuligrosz
„uznając wyjątkowy wkład Profesora w działalność kulturalną na terenie Poznania, szczególnie zaś za zorganizowanie i nieprzerwane – od 1939 roku – kierowanie Chórem Chłopięcym i Męskim „Poznańskie Słowiki”, który szybko zyskał uznanie w całym kraju i poza jego granicami, stając się chlubą i symbolem naszego miasta”

1993 rok. Janusz Ziółkowski
„uznając wybitną działalność samorządową, naukową, społeczną i polityczną Profesora, Jego wielki wkład w przemiany społeczno-polityczne, wprowadzane w Poznaniu, naszym województwie i w Polsce od Sierpnia 1980 roku”

1995 rok. Stanisław Broniewski
„uznając wybitny wkład w walkę o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, jak również wielkie zasługi dla poznańskiego harcerstwa”

1996 rok. Margaret Thatcher
„uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju kontaktów brytyjsko-polskich, a zwłaszcza dla wspierania rozwoju gospodarki rynkowej oraz edukacji ekonomicznej w Poznaniu”

1996 rok. Árpád Göncz
„uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji, z okazji rocznicy „Poznańskiego Czerwca 1956 r.” i 40 rocznicy Powstania na Węgrzech”

1996 rok. Jerzy Stroba
„uznając szczególne zasługi Metropolity Poznańskiego dla kształtowania życia Miasta Poznania i regionu oraz ogromną odpowiedzialność i wsparcie duszpasterskie w trudnym okresie przemian społeczno-gospodarczych”

1997 rok. Jan Paweł II
„w dowód wdzięczności za udział w życiu duchowym mieszkańców Poznania i wieloletnie związki z miastem, w uznaniu ogromnego autorytetu moralnego i religijnego, jako wyraz przywiązania i szacunku”

2000 rok. Jan Nowak Jeziorański
„uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji”

2001 rok. Wanda Błeńska
„w dowód uznania za zasługi podczas długoletniej, pełnej poświęceń pracy wśród osób trędowatych w Afryce”

2003 rok. Przemysław Bystrzycki
„wyrażając wdzięczność i uznanie za ofiarną służbę Ojczyźnie, w szczególności w latach II wojny światowej – w szeregach Armii Polskiej i „cichociemnych” żołnierzy Armii Krajowej oraz za wyjątkowe zasługi dla intelektualnego i społecznego życia naszego Miasta”

2004 rok. Gerard Labuda
„wyrażając uznanie dla wielkich osiągnięć naukowych, olbrzymiego wkładu badawczego w poznanie polskich dziejów, dbałości o patriotyczne nauczanie młodzieży akademickiej oraz doceniając wyjątkowe zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego i godną postawę uczonego”

2005 rok. o. Marian Żelazek
„wyrażając wdzięczność, uznanie oraz głęboki szacunek za wybitnie humanitarną działalność, podporządkowaną wartości życia ludzkiego i godności człowieka oraz pomocy chorym ubogim, w szczególności trędowatym w Indiach”.

2005 rok. Karol Pospieszalski
„wyrażając wielkie uznanie dladorobku badawczego, szacunek dla niezłomnej postawy uczonego i patrioty, całym życiem oddanego Ojczyźnie członka struktur konspiracyjnych w latach niemieckiej okupacji, doceniając wyjątkowe zasługi w odkrywaniu prawdy o współczesnych dziejach Polski, a w szczególności jej Ziem Zachodnich”

2006 rok. Zenon Grocholewski
„wyrażając uznanie oraz głęboki szacunek dla wybitnej działalność publicznej i naukowej, w szczególności w zakresie nauk prawniczych”

2006 rok. Włodzimierz Gedymin
„wyrażając uznanie za skuteczne działania 2 września 1939 roku w obronie przestrzeni powietrznej nad Poznaniem oraz wytrwałą i waleczną służbę w obronie Ojczyzny w czasie II wojny światowej”

2007 rok. Jan Góra
„wyrażając uznanie i głęboką wdzięczność za 30 lat pracy duszpasterskiej i wychowawczej z poznańską młodzieżą i studentami oraz promowanie Poznania w Polsce i Europie”

2008 rok. Stanisław Barańczak
„wyrażając wielkie uznanie dla wybitnych dokonań literackich i naukowych oraz głęboki szacunek dla szlachetnej postawy w trudnych latach naszej historii”

2009 rok. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki
„wyrażając najwyższe uznanie dla wybitnych dokonań w demokratycznej przebudowie Państwa Polskiego oraz głęboki szacunek dla pełnej poświęcenia i konsekwencji postawy w przełomowych latach naszej historii”

2010 rok. Teresa Rabska
„w uznaniu dla dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz odbudowy samorządności w Polsce i budowy społeczeństwa obywatelskiego”

2011 rok. Lech Trzeciakowski
„wyrażając uznanie dla dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dziejami Wielkopolski i Poznania oraz doceniając zasługi w kształceniu młodzieży akademickiej”

2012 rok. Hanna Suchocka
„wyrażając najwyższe uznanie wobec zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej oraz głęboki szacunek dla postawy życiowej, uosabiającej patriotyzm i tradycyjne wielkopolskie wartości”

2013 rok. Izabella Cywińska
„wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć i zasług dla Miasta Poznania i kultury narodowej”

2014 rok. Andrzej Legocki
„wyrażając uznanie dla dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Polskiej Akademii Nauk”

2015 rok. Agnieszka Duczmal
„w uznaniu dla wybitnych osiągnięć muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” oraz doceniając zasługi dla kształtowania artystycznego oblicza Poznania”

2016 rok. Jan Węglarz
„wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego”

2017 rok. Hanna Kóčka-Krenz
„wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć naukowych z zakresu archeologii i historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i odnalezienia rezydencji pierwszych Piastów”

2018 rok. Ryszard Krynicki
„wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku literackiego i edytorskiego oraz głęboki szacunek dla niezłomnej postawy w trudnych latach naszej historii”

2019 rok. Andrzej Wituski
„w uznaniu zasług dla rozwoju miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki”.

Miasto Poznań od 1991 roku przyznaje także Nagrody Artystyczne, Nagrody Sportowe i Nagrody Naukowe. Dodatkowo zdolni artyści, naukowcy i sportowcy otrzymują stypendia.

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.