Renata Jocz, Koordynator Zespołu ds. promocji szkolnictwa zawodowego

Miasto Poznań działa dla zawodowców

Miasto Poznań działa dla zawodowców
Renata Jocz, Koordynator Zespołu ds. promocji szkolnictwa zawodowego

Kampania „Szacun dla zawodowców” to działania prowadzone przez Miasto Poznań mające na celu propagowanie kształcenia zawodowego, a w szczególności poszerzanie wiedzy gimnazjalistów o różnych zawodach. Od 2015 roku w ramach tej akcji prowadzono kampanię medialną, zarówno w mieście, jak i w mediach społecznościowych. Wypracowane zostało logo akcji, które stało się już jej znakiem rozpoznawczym również poza Poznaniem.

W akcję „Szacun dla zawodowców” bardzo aktywnie włączyły się szkoły zawodowe z Poznania i z powiatu poznańskiego. Dlatego też władze Poznania podjęły wyzwanie powołania Zespołu do spraw promocji szkolnictwa zawodowego. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich podmiotów zainteresowanych pracą nad odbudowaniem pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego i zainteresowaniem uczniów podjęciem nauki w technikach czy szkołach zawodowych (branżowych szkołach I stopnia). Z inicjatywy Zespołu powstała przeglądarka zawodów dostępna na stronach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu www.obserwatorium-poznan.pl/strefa-ucznia/.

W prosty i przejrzysty sposób można odnaleźć tam informację o zawodach wraz z ich charakterystyką, jak również informacją o szkołach kształcących w tym zakresie. To narzędzie przydatne dla uczniów szukających inspiracji i wiedzy o kolejnym etapie edukacji, może być bardzo pomocne także rodzicom, którzy chcą pomóc dzieciom w wyborze drogi kariery.

Od 2016 roku dla uczniów gimnazjów organizowany jest również cykl pięciu konferencji „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”, w czasie których gimnazjaliści mieli okazję podzielić się z rówieśnikami swoimi doświadczeniami.

Przedstawiciele gimnazjów Poznania oraz gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego mogli zaprezentować codzienne działania szkół w zakresie wzbogacania wiedzy o zawodach i poszukiwania dalszej drogi edukacyjnej. Pomysł wymiany dobrych praktyk został wykorzystany w organizacji 26 października tego roku I Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do twojego sukcesu - szkoły ponadgimnazjalne” w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Tym razem uczniowie - przedstawiciele techników i branżowych szkół I stopnia - przygotowali niezwykle ciekawe prezentacje w czasie których pokazywali doświadczenia i różnorodne działania szkół w zakresie doradztwa zawodowego, utrwalania wyboru zawodu i idei przedsiębiorczości oraz poszukiwania nowych wyzwań w tych obszarach.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć także w panelu dyskusyjnym.

Idea wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zyskała wielu zwolenników, także wśród przedstawicieli kadry kierowniczej szkół zawodowych, co zaskutko-wało podjęciem nowej inicjatywy na rzecz organizacji konferencji branżowych wymian dobrych praktyk dla dyrektorów szkół przy udziale przedstawicieli pracodawców i innych zainteresowanych.

W bieżącym roku szkolnym planuje się podjęcie dyskusji o problemach kształcenia zawodowego i promocji wiedzy o zawodach w dwóch branżach: budowlanej oraz branży innowacyjnych tekstyliów i przemysłu mody.

Wśród wielu działań na szczególną uwagę w akcji „Szacun dla zawodowców” zasługuje impreza „Arena zawodów” organizowana przez miasto Poznań i powiat poznański w poznańskiej hali Arena.

W tym roku, jej trzecia edycja, odbędzie się 24 listopada. Wydarzenie to skierowane jest do uczniów klas gimnazjalnych, którym w praktycznej formule są prezentowane różne zawody i kształcenie zawodowe oraz propagowana jest idea przedsiębiorczości. Nie ma tutaj typowej formy targów edukacyjnych. Stworzono 13 wysp zawodów w charakterystycznych branżach oraz jedną wyspę doradztwa zawodowego.

Każda z wysp zgromadziła we wspólnym projekcie szkoły prowadzące kształcenie w tych samych lub zbliżonych zawodach. W projekt włączyła się również Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.

Na „Arenie zawodów” pokazywanych jest ponad 60 kierunków kształcenia w jakich można kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum.

Nauczyciele i uczniowie przygotowali mnóstwo atrakcyjnych pokazów przybliżających uczniom podstawowe informacje o zawodach.

Organizowane w trakcie „Areny zawodów” konkursy sprawiają, że młodzi ludzie stają się aktywnymi uczestnikami imprezy.

Miasto Poznań działa dla zawodowców
archiwum UM Poznań Arena zawodów w hali Arena

Dodatkowo doradcy zawodowi na odrębnej wyspie przeprowadzali testy predyspozycji zawodowych i pomagali sprawdzać, jakie zdolności mają uczniowie i w jakich kierunkach powinni się kształcić. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło prawie 2000 gimnazjalistów.

W tegorocznej „Arenie zawodów” swoje stoiska będą także mieli przedstawiciele pracodawców i firm współpracujących na co dzień ze szkołami w ramach umów patronackich, przede wszystkim w zakresie organizacji praktyk zawodowych, ale formy wzajemnej współpracy są znacznie szersze.

Jednym z celów kampanii „Szacun dla zawodowców” jest znalezienie możliwie najszerszych i różnorodnych form współdziałania szkół zawodowych z zakładami pracy, firmami czy przedsiębiorstwami.

To najlepsza droga do stworzenia jak najlepszych warunków przygotowania młodych ludzi do podjęcia decyzji o wyborze zawodu, ale też wspierania kształcenia zawodowego uczniów i doskonalenia nauczycieli. W efekcie wszystkich działań w ramach akcji „Szacun dla zawodowców” corocznie podnoszony jest poziom zainteresowania kształceniem zawodowym, poszczególnymi zawodami , co jest zauważalne w okresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Z roku na rok zwiększa się ogólna liczba uczniów kształcących się w technikach i branżowych szkołach I stopnia. Szczególnie ważne są również te efekty, których nie można zmierzyć wprost, mianowicie wzrost szacunku dla pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym wśród uczniów poznańskich gimnazjów. Aktualnie nie budzi już zdziwienia uczeń, który decyduje się w sposób świadomy na edukację w szkole zawodowej. Wręcz przeciwnie - mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskiego doskonale wiedzą, że ten właśnie wybór gwarantuje w przyszłości pracę i jednocześnie nie zamyka drogi do dalszej edukacji.

Organizacja „Areny zawodów” spotkała się z pozytywnym odbiorem i samo wydarzenie zostało wpisane jako kluczowy element poznańskiej akcji „Szacun dla zawodowców”.

W związku z reformą ustroju szkolnego przyszłoroczna i następne edycje „Areny zawodów” skierowane będą także do uczniów szkół podstawowych.

Renata Jocz, Koordynator Zespołu ds. promocji szkolnictwa zawodowego

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.