Monika Makos

Kołobrzeg się starzeje. Wciąż brakuje specjalistów

Kołobrzeg staje się miastem starzejących się mieszkańców. Młodych ubywa Fot. Michał Świderski Kołobrzeg staje się miastem starzejących się mieszkańców. Młodych ubywa
Monika Makos

Jest już gotowa diagnoza społeczno-gospodarcza, którą kołobrzeski Urząd Miasta zlecił gdańskiej firmie Eu - Consult. Niestety, wnioski nie napawają optymizmem.

W ubiegłym roku kołobrzeski Urząd Miasta zlecił gdańskiej firmie EU-Consult diagnozę miejsc zdegradowanych w Kołobrzegu. Przy okazji jednak firma badawcza z Trójmiasta przyjrzała się też kołobrzeskiej demografii.

Ubywa młodych

W ostatnich latach w Kołobrzegu odnotowano spadek liczby mieszkańców oraz zmiany w strukturze wieku ludności. Mówiąc wprost - starzejemy się. Jak można przeczytać w analizie EU-Consult „obserwuje się znaczny przyrost odsetka osób w górnych granicach wieku przy gwałtownym spadku liczby osób w populacji w dolnych granicach wieku”, jest więc mnie osób w wieku produkcyjnym, więcej na emeryturze.

W Kołobrzegu jest stosunkowo więcej kobiet niż w innych miastach w Polsce. Niestety wciąż rodzi się nas za mało. Sytuację pogarsza też fakt, że więcej osób wyjeżdża z Kołobrzegu niż do niego przyjeżdża.

Na emigrację częściej decydują się mężczyźni. - Dominują przemieszczenia ludności w kierunku wsi, wzrasta również liczba przemieszczeń ludności z centrum do stref podmiejskich. czytamy w raporcie EU-CONSULT.

Brakuje specjalistów Mieszkańcy pracują przede wszystkim w sektorze usług rynkowych, w którym corocznie zwiększa się zatrudnienie.

Problemem obserwowanym na lokalnym rynku pracy przez cały rok jest niedobór specjalistów, głównie z branży budowlanej oraz nauczycieli języków obcych. Liczba pracujących w sektorze prywatnym i publicznym rozkłada się równomiernie.

Prognozy

Według EU-Consult długoterminowe prognozowanie demograficzne dla Kołobrzegu przewiduje dalszy spadek liczby ludności. Będzie on dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym wciąż w mieście więcej będzie kobiet. Z przekształceniami w sferze demograficznej powiązane są zmiany zachodzące na rynku pracy.

Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo niski wskaźnik zatrudnienia w porównaniu ze średnią krajową, który to, a nie poziom bezrobocia, oddaje rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Systematycznie spada wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności (siły roboczej). Celem konsultacji społecznych, zleconych przez magistrat, było wyznaczenia obszaru zdegradowanego Kołobrzegu. Teraz ma powstać program poprawy warunków życia na tych terenach.

Na zlecenie miasta wyznaczeniem obszarów zdegradowanych w Kołobrzegu zajęła się wspomniana firma z Gdańska. Konsultacje społeczne trwały od 17 października do 15 listopada 2016 roku. Mieszkańcy mogli wypowiadać się m.in. w ankiecie elektronicznej i papierowej. Ankieterzy korzystali też z informacji m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i policji.

- Obowiązek opracowania diagnozy i raportu z konsultacji wynikają z ustawy o rewitalizacji, która została przyjęta w 2015 roku - mówi Karolina Bilska z Urzędu Miasta.

- Prowadzenie rewitalizacji nie jest obowiązkowe, decyzja należy do gminy. Jednak gminy głównie dlatego, że są do pozyskania dodatkowe środki na ten cel, przystępują do niej. Ustawa mówi też, że jeżeli chcemy wyprowadzić jakiś obszar z kryzysu, który rozumiany jest głównie jako kryzys społeczny, to musimy wcześniej stwierdzić czy na terenie miasta takie obszary w ogóle istnieją. Do zjawisk kryzysowych zaliczmy m.in. bezrobocie, wykluczenie społeczne, przestępczość oraz jakiś problem techniczny czy środowiskowy, który dodatkowo ten kryzys pogłębia.

Monika Makos

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.