Magdalena Buchowska

Jest pomysł na zadłużony szpital w Grodzisku Wielkopolskim

Jest pomysł na zadłużony szpital w Grodzisku Wielkopolskim Fot. Archiwum szpitala w Grodzisku
Magdalena Buchowska

Zarząd Powiatu i dyrekcja lecznicy dyskutowali o dostępnych opcjach, które pomogłyby zadłużonemu szpitalowi w Grodzisku Wielkopolskim. Rozwiązaniem tych wszystkich kwestii miał być plan naprawczy dla SP ZOZ w Grodzisku. Jego pierwotna wersja nie została jednak zaaprobowana przez władze powiatu. Zlecono więc ponowne sporządzenie dokumentu. Tym zajmuje się dyrekcja lecznicy na czele z nowym szefem placówki profesorem Jackiem Profaską.

Kwestia szpitala była ponownie tematem obrad jednego z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Grodziskiego. W czasie tego spotkania dyrektor SP ZOZ poinformował, że ostatnie trzy miesiące, podczas których sprawuje tę funkcję, pozwoliły mu zapoznać się z sytuacją szpitala.

Jacek Profaska stwierdził, że lecznica zrobiła na nim dobre wrażenie, jednak do pełnej satysfakcji potrzebny byłby większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Zastałem szpital z problemem finansowym, ale ta kwestia jest w trakcie rozwiązywania. SP ZOZ przygotowuje się do zaciągnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, aby uregulować zobowiązania wymagalne. Obecnie około 76 procent budżetu szpitala stanowią koszty osobowe. Dodatkowo podwyżki płac dla personelu nie były pierwotnie przewidziane w budżecie - zaznacza dyrektor.

Jest pomysł na zadłużony szpital w Grodzisku Wielkopolskim
Adrian Wykrota Jacek Profaska

Zdaniem Jacka Profaski, aby utrzymać płynności finansowej szpitala, należy zwiększyć przychody lub ograniczyć koszty.

Pierwszym krokiem ma być wprowadzenie automatycznej centrali telefonicznej od stycznia 2019 roku. To docelowo pozwoli na zmniejszenie miesięcznych kosztów o około 10 tysięcy złotych.

- Jeśli chodzi o ewentualne zwiększenie przychodów to jedyna obecnie realna szansa to uzyskanie z NFZ kontraktu w zakresie usług tomografii komputerowej. W tym przypadku mówimy o przychodach rzędu 250 tysięcy złotych miesięcznie. Sytuację finansową może poprawić też konsolidacja działań z okolicznymi szpitalami. Wszystko polegać miałoby na podziale zadań w jednej placówce np. sterylizacja, w innej catering, a w innej transport. Poza tym rozważamy również rozwinięcie świadczenia niektórych usług komercyjnie

- mówi J. Profaska.

Głos w sprawie zabrał również starosta grodziski. Mariusz Zgaiński zaznaczył, że mimo wszystko należy szukać możliwości zredukowania kosztów ponoszonych przez szpital, chociażby w zakresie transportu, wspólnych zakupów leków i materiałów medycznych z innymi szpitalami.

- Kolejną kwestią, która mogłaby pomóc szpitalowi jest zagospodarowanie jego pustych pomieszczeń. Chodzi tutaj o miejsca po oddziałach ginekologiczno-położniczym i noworodkowym na I i II piętrze SP ZOZ. Najlepiej byłoby jeszcze w tym roku rozpocząć prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej na ich zagospodarowanie. Na ten cel w budżecie powiatu zabezpieczonych jest 100 tysięcy złotych - mówi Mariusz Zgaiński.

W związku z tym dyrekcja szpitala zaproponowała, aby na II piętrze powstał Oddział Opiekuńczo - Pielęgnacyjny. Z kolei na I piętrze miałaby zostać umieszczona Apteka Szpitala i Laboratorium Centralne. Po dyskusji ustalono, że na II piętrze powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a I piętro będzie zagospodarowane według wskazań dyrekcji.

Wspominane zadania mają się znaleźć w planie naprawczym, który dyrekcja w ostatecznej formie dostarczy zarządowi najpewniej do końca listopada.

Następnie na podstawie dokładnych danych podjęta zostanie ostateczna decyzja o tym, czy powyższe zadania realnie przyczynią się do rozwoju szpitala i poprawienia jego sytuacji.

Magdalena Buchowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.