Grzegorz Kozakiewicz

Gozdnica. W końcu zapłacimy mniej za wodę i ścieki!

gozdnica wodociągi Fot. Fot. UM Gozdnica Miasto od lat boryka się z przestarzałą infrastrukturą. Czy wkrótce nastąpi zmiana?
Grzegorz Kozakiewicz

Obniżka jest wprawdzie symboliczna, jednak cieszy w mieście, gdzie opłaty za media są jedne z najwyższych w regionie.

5,30 zł netto za metr sześcienny wody dla gospodarstwa domowego i 6,53 zł dla odbiorców przemysłowych i punktów handlowo - usługowych. Do tego opłaty abonamentowe na poziomie odpowiednio 2,00 i 2,50 zł oraz 6,43 i 7,81 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. To nowe stawki, które obowiązywać będą w mieście od pierwszego kwietnia. Przyjęto je jednogłośnie na ostatniej sesji rady miasta.

Kredyt i dotacja z PROW odmienić ma na lata gozdnickie wodociągi

- Obniżka nie jest duża. To raptem pięć groszy na metrze. Niemniej jednak cieszy. Dotychczas opłaty tylko rosły - mówi Urszula Psyk, przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej, tłumacząc że korzystniejsze stawki wynikają z prac podjętych przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zakończono właśnie proces płukania wysłużonych rur. W trakcie są kolejne naprawy.

Jak przyznaje radna, Gozdnica ma jedne z najwyższych opłat komunalnych w regionie. Mieszkańcy jednak przyjmują ten stan ze zrozumieniem. Wysokie ceny wynikają wszak z przestarzałej technologii uzdatniania wody, która jest energochłonna i wymaga stałego dozoru. Zły stan techniczny urządzeń pociąga za sobą konieczność drogich napraw.

Kilka dni temu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze trafił wniosek o dofinansowanie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej, oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Koszt przedsięwzięcia to prawie 16 mln zł. Spodziewana dotacja pochodzić ma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynieść 63 proc.

W ramach projektu 10 km rur kamionkowych miałoby zostać wymienionych na rury z PCV. Stacja uzdatniania powstałaby praktycznie od nowa. Miałaby zostać doposażona w systemy oczyszczania wody za pomocą promieni ultrafioletowych. Niższe zużycie prądu zapewnić by miały panele fotowoltaiczne.

Najmniejsze i stosunkowo najtańsze zmiany planuje się w oczyszczalni ścieków. Kosztem 171 tys. zł wymieniony zostanie stalowy osprzęt. Zastąpią go rury ze stali nierdzewnej. Prócz sond tlenowych, w oczyszczalni pojawią się również nowe zawory i urządzenia pomiarowe.

Jak przyznaje burmistrz miasta, Krzysztof Jarosz, wkład własny na to przedsięwzięcie pochodzić na z kredytu. Dzięki tym zmianom magistrat liczy jednak również na oszczędności, które pozwolą sfinansować w przyszłości także inne potrzeby takie jak modernizacja targowiska miejskiego, czy budowa nowych placów zabaw.

gozdnica wodociągi
Fot. UM Gozdnica Miasto od lat boryka się z przestarzałą infrastrukturą. Czy wkrótce nastąpi zmiana?
Grzegorz Kozakiewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.