Forum Wymiany Młodzieży, czyli o problemach wyboru własnej ścieżki edukacyjnej

Czytaj dalej
Natalia Kaszkowiak

Forum Wymiany Młodzieży, czyli o problemach wyboru własnej ścieżki edukacyjnej

Natalia Kaszkowiak

Miasto Poznań wspólnie z Powiatem Śremskim, Gminą Oborniki i Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów 23 techników i branżowych szkół I stopnia doradztwa zawodowego. Jego głównym zadaniem jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz doradztwa zawodowego, co pomoże młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru kształcenia i zaplanowania swojej przyszłej kariery.

Projekt przewiduje m.in. realizację trzech edycji Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja i promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach. Koordynatorami tego zadania są Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Wydział Oświaty UM Poznania. 

Pierwsza edycja forum odbyła się 26 października 2017 roku, druga 27 września 2018 roku. W trakcie spotkań uczniowie prezentowali dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego w swoich szkołach oraz brali udział w panelach dyskusyjnych poświęconych roli doradztwa zawodowego w szkołach branżowych i technikach.

Dotychczas dobre praktyki w formie interesujących prezentacji zaprezentowali uczniowie z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.
 2. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.
 4. Technikum Energetyczne w Poznaniu.
 5. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.
 6. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie.
 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu.
 8. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu.
 9. Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 10. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu,
 11. Technikum Ekonomiczno – Handlowego im. 28 Czerwca ‘56 w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56,
 12. Technikum Mechaniczne i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,
 13. Technikum Odzieżowo – Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu,
 14. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 15. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 16. Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

Zauważyć można było różnice w podejściu do poruszanych zagadnień, wynikające z kierunków kształcenia, charakteru pracy szkoły. Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Paneliści zastanawiali się między innymi nad: działaniami realizowanymi przez szkołę, które pomagają im w przygotowaniu się, do podjęcia pracy w przyszłym zawodzie. Dyskutowali o swoich oczekiwaniach w stosunku do szkoły, w kontekście doradztwa zawodowego oraz o tym, w jaki sposób ulepszyliby lub zmodyfikowali obecne doradztwo zawodowe w szkołach. Szczerze opowiadali o swoich doświadczeniach w wyborze szkoły, osobach które ich wspierały, o błędach, jakie popełniali, o rozczarowaniach swoim wyborem szkoły, ale także o pasjach, jakie mogą rozwijać.

Uczestnicy podkreślali również, jak ważne jest dla nich poznanie specyfiki wybranej przez siebie profesji oraz możliwości dalszego doskonalenia zawodowego. Wiedza na ten temat jest im potrzebna, by móc dalej zaplanować swoją dalszą karierę edukacyjno-zawodową. Pojawił się więc pomysł, by od pierwszego roku zwiększyć liczbę przedmiotów wprowadzających i omawiających daną profesję. W wielu przypadkach uczniowie mogliby już na tym etapie upewnić się, czy obrana droga kariery jest zgodna z ich predyspozycjami i wyobrażeniami.

Kolejnym ważnym postulatem było zwiększenie liczby praktyk i możliwość dodatkowego rozwoju poprzez organizację dodatkowych staży, szkoleń czy kursów, które zwiększą atrakcyjność młodzieży na rynku pracy. Uczniowie wyraźnie wskazywali, że potrzebują doświadczeń praktycznych w realnych warunkach i środowisku pracy, w zmaganiu się z prawdziwymi problemami i odpowiedzialnością.

W październiku 2019 roku swoimi doświadczeniami, także związanym z efektami wdrażanej reformy edukacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, podzielą się z kolei uczniowie ośmiu pozostałych szkół:

 1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,
 2. Technikum nr 19 w Poznaniu,
 3. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
 4. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu,
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Wybór dalszej edukacji, wybór konkretnego zawody czy szkoły nie jest łatwy ale funkcjonuje wiele instytucji, które mogą pomóc w podjęciu tak ważnej życiowej decyzji. Jeśli nadal zastanawiasz się nad wyborem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej? Zgłoś się do:

Chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa zawodowego? Zapraszamy do kontaktu [email protected].

Natalia Kaszkowiak, doradca zawodowy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Wspiera uczniów w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej w trakcie konsultacji indywidualnych i prowadzonych warsztatów.

Dominika Papież, pedagog, doradca zawodowy, tyflopedagog.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy. Prowadzi zarówno warsztaty, jak i rozmowy indywidualne (doradcze).

Arena Zawodów: Tego Cię nauczą!

Natalia Kaszkowiak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.