Ceny prądu dla firm 2019: Małe i mikro firmy do 13 sierpnia mogą składać oświadczenia, by nie płacić więcej za prąd. Sprawdź, jak to zrobić

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Kaczanowski
Monika Kaczyńska

Ceny prądu dla firm 2019: Małe i mikro firmy do 13 sierpnia mogą składać oświadczenia, by nie płacić więcej za prąd. Sprawdź, jak to zrobić

Monika Kaczyńska

Do wtorku 13 sierpnia mikro i małe firmy, a także szpitale i jednostki samorządu mogą składać oświadczenia, by jeszcze do końca roku płacić za prąd według cen z czerwca ubiegłego roku. Ceny prądu dla tych firm do końca roku pozostaną stałe, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają zwrot utraconych zysków z z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny. Ceny prądu dla gospodarstw domowych także pozostaną stałe, ale osoby prywatne nie muszą nic robić.

Składanie oświadczeń o tym, że przedsiębiorstwo zalicza się do mikro lub małych firm lub odbiorca prądu jest szpitalem, bądź jednostką sektora finansów publicznych (np. samorządu terytorialnego czy jednostką bez osobowości prawnej jak np. Lasy Państwowe) to skutek regulacji gwarantujących brak podwyżek cen prądu w 2019 roku.

Ceny prądu dla firm - stałe na oświadczenie

Przepisy zamrażające stawki opłat za prąd do końca grudnia weszły w życie pod koniec czerwca. Na ich mocy odbiorcy nie zapłacą więcej, ale firmy energetyczne będą mogły starać się o rekompensatę utraconych zysków z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny utworzonego przez Ministerstwo Energii.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, aby płacić za prąd po stałych cenach muszą złożyć oświadczenie.

Czytaj: Pobierz wzór oświadczenia

Dlaczego? Żeby sprzedawca energii wiedział, kim jest odbiorca.

O ile w przypadku gospodarstw domowych sprawa z zamrożeniem cen prądu była prosta, bo umowy z nimi mieszczą się w jednej grupie taryfowej: G, o tyle w przypadku innych podmiotów przyjęte regulacje kryły pewną pułapkę. Po pierwsze z racji przepisów unijnych zamrożenie rachunków dla prąd dla dużych firm musiało zostać potraktowane jak pomoc publiczna, a więc podlegało innym, już funkcjonującym regulacjom.

Po drugie przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające prąd przedsiębiorstwom i innym jednostkom nie posiadały informacji na temat ich wielkości. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego kwestia zatrudnienia (która w przypadku przedsiębiorstw stanowi podstawę do określania ich wielkości) czy rodzaj działalności (istotny w przypadku szpitali, które mogą funkcjonować w różnych formach prawnych) nie ma znaczenia. Siłą faktu więc koniecznie było wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą wyznaczyć poszczególne grupy odbiorców.

Posłowie zdecydowali, że odbiorcy prądu (poza gospodarstwami domowymi) będą składali oświadczenia. Na ich podstawie będą płacili rachunki za prąd według zeszłorocznych cen.

- Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, mikro i małe przedsiębiorstwa, aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą, muszą złożyć stosowne oświadczenie

- informuje Mateusz Pilarczyk z Biura Prasowego Enei. - Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 roku.

Termin składania oświadczeń został przedłużony. Upływa on we wtorek 13 sierpnia.

Jak zachować stałe ceny prądu ilustruje grafika

Ceny prądu dla firm - oświadczenie pocztą lub elektronicznie

- Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Możliwe jest złożenie oświadczenia także przez platformę ePUAP - informuje Pilarczyk.

Co istotne - w przypadku wysyłania oświadczenia pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę nadania pisma.

Dłuższy termin składania oświadczeń dotyczy także gospodarstw rolnych korzystających z innych taryf energetycznych niż taryfa G (adresowana do gospodarstw domowych).

Ceny prądu dla rolników też stałe

- Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy

- podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności liczby zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Ze stałych cen prądu rolnicy korzystają na identycznych zasadach jak inne sektory.

Monika Kaczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.