Byli użytkownikami wieczystymi gruntów, na których stoją ich domy. Teraz są właścicielami, ale w Poznaniu wiele osób ma wątpliwości

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Gdak
Bogna Kisiel

Byli użytkownikami wieczystymi gruntów, na których stoją ich domy. Teraz są właścicielami, ale w Poznaniu wiele osób ma wątpliwości

Bogna Kisiel

Koniec ery użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budynki czy lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe. Ich użytkownicy stali się właścicielami terenu. Takich właścicieli jest w Poznaniu 50 tysięcy. Każdy z nich otrzymał lub dopiero otrzyma zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do tej pory poznański magistrat wydał ponad 14 tysięcy takich zaświadczeń.

– Jeśli ktoś go jeszcze nie dostał, to nie oznacza to, że nie jest właścicielem. Stał się właścicielem na mocy ustawy. Zaświadczenie ma tylko potwierdzać to jego prawo

– podkreśla Magda Albińska, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Zainteresowani mają jednak wiele pytań i wątpliwości, ponieważ sama ustawa była nowelizowana trzykrotnie, a poznańscy radni dwa razy podejmowali uchwały, by ich zapisy dostosować do zmienionych przez ustawodawcę przepisów. Jedno nie uległo zmianie. Dotychczasowi użytkownicy będą przez 20 lat wnosić opłatę w wysokości równej opłacie rocznej za wieczyste, obowiązującej w tym roku lub mogą wnieść opłatę jednorazową za przekształcenie z bonifikatą.

Zasada "dwóch miesięcy" przy jednorazowej opłacie przekształceniowej

Za zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nie trzeba płacić, natomiast wydatek wiąże się z samym przekształceniem. Przez 20 lat będą wnosić opłatę równą opłacie rocznej za wieczyste, obowiązującej w 2019 r. Mogą wybrać drugą opcję i zapłacić jednorazowo, wtedy przysługuje im bonifikata.

– Ustawa dzieli osoby na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy otrzymali zaświadczenie do 30 listopada, druga to ci, którzy dostaną je po 30 listopada – wyjaśnia Magda Albińska.

Osoby z pierwszej grupy, jeśli chcą jednorazowo uiścić opłatę i skorzystać z bonifikaty, muszą o tym poinformować pisemnie WGN do 29 lutego 2020 r.

– W odpowiedzi prześlemy pismo o wysokości należności

– mówi Albińska. – Po otrzymaniu takiej informacji mieszkaniec ma dwa miesiące na wniesienie opłaty. Gdy to zrobi, to przysługuje mu 75-procentowa bonifikata za pełen okres 20 lat, w tym wlicza się już opłatę za 2019 rok. Jeśli tego nie zrobi, to traci bonifikatę i przez 20 lat płaci opłaty roczne.

Co z grupą, która otrzyma zaświadczenie po 30 listopada 2019 r.?

– W ich przypadku niezależnie od tego kiedy dostaną zaświadczenie obowiązuje zasada „dwóch miesięcy” – wyjaśnia Albińska. – Po otrzymaniu zaświadczenia taka osoba w ciągu dwóch miesięcy, zgłasza zamiar wniesienia opłaty jednorazowej. Gdy dostanie od nas informację o wysokości opłaty, znów ma dwa miesiące na jej uiszczenie.

Bonifikata przysługuje także wtedy, gdy zaświadczenie otrzymamy w 2020 r. lub latach późniejszych (przeszkodą mogą być np. problemy wieczysto-księgowe).

Do momentu wniesienia opłaty jednorazowej należy pamiętać o terminach uiszczania opłat rocznych. Opłata przekształceniowa za 2019 r. musi być wniesiona do 29 lutego 2020 r., za 2020 r. do 31 marca 2020 r. W kolejnych latach te opłaty trzeba uiszczać do 31 marca danego roku kalendarzowego. Jeśli ktoś wpłacił opłaty roczne za 2019 i 2020 rok, natomiast zaświadczenie dostanie np. 31 marca, a następnie zadeklaruje chęć opłaty jednorazowej, to zostanie ona skorygowana o należności za te dwa lata.

Grunty Skarbu Państwa

Część gruntów, które były w użytkowaniu wieczystym, należało do miasta, a część do Skarbu Państwa. W tym ostatnim przypadku także przysługuje bonifikata. Wynosi ona 60 proc., gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, 50 proc. w drugim roku – i tak wysokość bonifikaty spada o 10 proc. aż do szóstego roku po przekształceniu.

– Jeżeli jednak gmina wprowadziła korzystniejsze zasady, to wojewoda ma obowiązek wydać zarządzenie, stanowiące, że obowiązują one także na gruntach Skarbu Państwa

– twierdzi Albińska.

To oznacza, że w Poznaniu użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które należą do Skarbu Państwa, także korzystają z ustanowionej przez radnych 75-proc. bonifikaty.

Garaże i miejsca postojowe

– Kolejną nowością jest przyznanie bonifikaty dla użytkowników garaży i miejsc postojowych. Wynosi ona 60 proc. przez okres 20 lat. Nie jest ona zależna od roku, w którym dana osoba zadeklaruje spłatę – mówi Albińska. – W tym przypadku również obowiązuje zasada „dwóch miesięcy”.

Bonifikata 99-procentowa

Niektórzy mogą skorzystać z 99-proc. bonifikaty od opłaty jednorazowej, niezależnie od tego czy są właścicielami domów na gruntach miasta czy Skarbu Państwa. Przysługuje ona osobom z orzeczoną niepełnosprawnością (stopień umiarkowany lub znaczny), członkom rodzin wielodzietnych, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, osobom do 18 roku życia, u których stwierdzono nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub przy porodzie.

– Muszą one złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi na przykład, że są kombatantami – zaznacza Albińska.

Bogna Kisiel

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.