100 powodów do dumy: 100 społeczników z Wielkopolski

Czytaj dalej
Fot. Marek Zakrzewski
RED

100 powodów do dumy: 100 społeczników z Wielkopolski

RED

Franciszek Chłapowski (1846-1923)

Lekarz, profesor honorowy Poznańskiego Uniwersytetu, społecznik. Urodzony w rodzinnym majątku Czerwona Wieś w gminie Krzywiń. W 1869 został współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym sekcji medycznej i nauk przyrodniczych Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie. W 1877 wybrany na posła do sejmu pruskiego, zamieszkał we Wrocławiu.Inicjator pierwszej polskiej księgarni. Od chwili założenie Uniwersytetu Poznańskiego w 1919 roku wykładowca i profesor tej uczelni.

Piotr Wawrzyniak (1849-1910)

Kapłan katolicki, wielkopolski działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, organicznik, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. W czasie swojego życia był między innymi dyrektorem Banku Ludowego w Śremie, prezesem Kółka Rolniczego, prezesem polsko-niemieckiego Towarzystwa ku Upiększaniu Miasta Śrem. Podczas działalności w ostatniej instytucji przyczynił się do powstania parku miejskiego. Ks. Piotr Wawrzyniak założył w mieście także szkołę dla młodych rzemieślników, był posłem na Sejm Pruski w Berlinie (1894-1896).

Bernard Chrzanowski (1861-1944)

Działacz społeczny i polityczny, krajoznawca. W 1890 roku otworzył w Poznaniu kancelarię adwokacką. Bronił spraw polskich. Udzielał się społecznie, m.in. w Towarzystwie Pomocy Naukowej, Towarzystwie Czytelni Ludowych, Związku Sokołów i kierował utworzonym w 1909 roku w Poznaniu Towarzystwem Demokratyczno-Narodowym. W 1913 roku założył w Poznaniu Towarzystwo Krajoznawcze. W wolnej Polsce w latach 1922-1928 był kuratorem okręgu szkolnego poznańskiego.

Bolesław Krysiewicz (1862-1932)

Lekarz i działacz społeczno-polityczny. W 1887 roku zajął się pediatrią, obejmując w 1893 roku stanowisko naczelnego lekarza w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa. W 1907 roku zgodnie z jego wskazówkami zbudowano nowy szpital dziecięcy, który w 1958 roku otrzymał jego imię. Odgrywał znaczącą rolę w życiu społeczno-politycznym regionu. Działał w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie Młodych Przemysłowców, a w 1918 roku został przewodniczącym prezydium Naczelnej Rady Ludowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal pracował jako lekarz, kierując Zarządem Wojewódzkim Związku Ludowo-Narodowego w Poznaniu.

Urszula Ledóchowska (1865 -1939)

W 1886 wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. W 1904 roku zostaje wybrana przełożoną klasztoru krakowskiego. W 1907 wraz z dwiema siostrami wyjeżdża do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim gimnazjum parafii św. Katarzyny. W 1920 roku, dzięki ofiarności norweskiego konsula B. A. Stolt-Nielsena, zostaje kupiony majątek w Pniewach. Tu osiedla się petersburska wspólnota urszulanek po kilkuletniej wędrówce. Powstaje pierwszy dom szarych urszulanek, dom macierzysty. Wkrótce potem Stolica Apostolska daje pozwolenie na przekształcenie wspólnoty klasztoru petersburskiego w apostolskie Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Urszula formuje siostry do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Matka Urszula umiera 29 maja 1939 w Rzymie. 20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikuje matkę Urszulę. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostaje przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. W 2002 roku kończy się proces kanonizacyjny: 23 kwietnia w Watykanie ogłasza się dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem bł. Urszuli. 18 maja 2003 w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizuje matkę Urszulę Ledóchowską.5 marca 2009 roku Senat Rzeczypospolitej Polski podjął uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki.

Marceli Langiewicz (1867-1926)

Przed I wojną światową był jedynym polskim prawnikiem, działał społecznie non profit.

Leopold Zygarłowski (1868-1924)

Ksiądz urodził się 1868 w Kostrzynie Wlkp. koło Poznania. Do Wolsztyna trafił w1906 roku. Przejawiał w Wolsztynie bardzo dużą aktywność społeczną. Jeden z wieców w obronie języka ojczystego, który prowadził rozwiązała policja. Aktywnie działał też w ruchu wyborczym przeprowadzając wiece wyborcze w okolicznych miejscowościach. W roku 1915 i 1917 zbierał składki na głodującą ludność Królestwa Polskiego. Podczas powstania wielkopolskiego współpracował z oddziałami powstańczymi, uczestniczył też 5 stycznia 1919 r. w pięciogodzinnych rokowaniach rozjemczych z dowódcami oddziałów niemieckich.

Wacław Bliziński (1870-1944)

Ksiądz, działacz społeczno-gospodarczy. W 1902 roku utworzył w Liskowie placówkę spółdzielczą - Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. Z jego inicjatywy powstały też: Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy i Szkoła Rolnicza. Po odzyskaniu niepodległości utworzył w Liskowie Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, Zawodową Szkołę Żeńską, sierociniec, szpital, straż ogniową, bibliotekę, teatr ludowy. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego (1918-1922) i od 1938 roku - z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego - senatorem. Był także marszałkiem Sejmiku Samorządowego w Poznaniu od 1938 roku.

Bronisław Świderski (1873)

Urodził się w Jarocinie, ale dorosłe życie związał z Lesznem. Pracował jako lekarz, działał jako społecznik. Udzielał się w wielu stowarzyszeniach, pomagał biednym, walczył o zachowanie tożsamości narodowej. Był też pomysłodawcą pierwszego w Lesznie zwierzyńca.

Alfred Chłapowski - ( 1874-1940)

Ziemianin, właściciel majątków w Bonikowie, Mikoszkach, Szczodrowie w powiecie kościańskim i Chłapowo w powiecie średzkim. Ekonomista, działacz społeczny i gospodarczy. Syn Stefana i Marii z Ponińskich urodzonych w Bonikowie. Studiował Ekonomię i Prawo na uniwersytetach w Berlinie, Monachium, Paryżu. Po objęciu rodzinnego majątku mając już tytuł doktora nauk ekonomicznych zajął się działalnością gospodarczą i polityczną. W latach 1904-1909 był polskim posłem dla parlamentu niemieckiego. Działacz Towarzystwa Kółek Rolniczych. W 1922 roku wybrany na posła RP z lisy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Był ministrem rolnictwa w rządzie premiera Wincentego Witosa. Od 1924 roku polski ambasador we Francji.

Konstanty Scholl 1874-1930

Jeden ze współtwórców szamotulskiego samorządu w okresie II Rzeczypospolitej; wieloletni burmistrz Szamotuł; zapisał się jako doskonały organizator, działacz społeczny; włożył ogromny wkład w rozwój miasta; umiejętnie i skutecznie rozwiązywał problemy społeczności lokalnej.

Ignacy Czechowski (1877-1941)

Ksiądz, działacz społeczny i niepodległościowy do Chodzieży przybył 1 stycznia 1912 roku, wówczas miasto i cały powiat chodzieski były prawie całkowicie zniemczone. Tylko staraniem ks. Czechowskiego zaczęło się życie polskie w Chodzieży na nowo odradzać. Reaktywował Towarzystwo Czytelni Ludowych, za sprawą którego powstały biblioteki w Chodzieży, Margoninie, Ujściu, Pile, Jaktorowie i Morzewie. Wygłaszał kazania o wybitnie patriotycznym charakterze, organizował Powstanie Wielkopolskie w powiecie chodzieskim, a także w Pile.

Władysław Jan Bolewski (1878-1963)

W okresie międzywojennym był kierownikiem i chirurgiem szpitala miejskiego w Krotoszynie. W czasie wojny założył szpital partyzancki na Kielecczyźnie. Po II wojnie światowej nadal kierował szpitalem w latach 1945-1949 w Krotoszynie.

Ksiądz Stanisław Bednarkiewicz - (1879-1941)

Proboszcz kościański, już jako kleryk dał się poznać z pasji do działalności społecznej. Pomagał biednym dzieciom w nauce i przygotowaniach do egzaminów. Pracując jako wikariusz w różnych parafiach organizował kółka naukowe. Kiedu osiadł w Kościanie zajął się pracą w Tow. Wstrzemięźliwości, Straży Św. Józefa i Katolickim Towarzystwie Robotników Polskich. Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości walczył o naukę języka polskiego w szkołach.

Ks. Adam Schmidt - (1881-1945)

Proboszcz parafii Rożnowo i Łukowo, społecznik. W dniach powstańczych walk o Chodzież pozyskał z powstańczej Głównej Kwatery w Poznaniu 100 karabinów i amunicję dla powstańców z powiatu obornickiego.

Wojciech Psarski - (1888-1944)

Inżynier, cukrownik, działacz społeczny i gospodarczy, poseł na Sejm RP w latach 30.

Płk Wojciech Jan Tyczyński (1892-1959)

Ostatni dowódca 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, działał społecznie, czym zyskał sobie ogromną sympatię miejscowej ludności.

Bł. bp Michał Kozal (1893-1943)

Patron Krotoszyna, udzielał się społecznie i duchowo, za co został przez Niemców zamordowany w KL Dachau.

Grodziskie Siostry Elżbietanki (1893)

Do Grodziska przybyły w 1893 roku i przez 120 lat swojej posługi w Grodzisku zaskarbiły sobie ogromną wdzięczność i uznanie mieszkańców. Przez wiele lat posługiwały w szpitalu, opiekowały się chorymi po domach, prowadziły ochronkę dla biednych i wykonywały wiele innych czynności w parafii. Grodzisk opuściły w 2012 roku.

Franciszek Toboła (1897-1962)

Pierwszy prezydent miasta Piły. Walczył o wolną Polskę i o godną przyszłość jej mieszkańców. W trakcie przygotowywania powstania zajmował się pozyskiwaniem broni i amunicji. Za działalność powstańczą, niepodległościową i zawodową został odznaczony przed 1939 r. m.in.: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918 - 1921”, Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich

Antoni Knajdek (1897-1975)

Urodził się w Plewiskach k. Poznania, ale większość życia związany był z Łobżenicą (powiat pilski), gdzie założył rodzinę i prowadził zakład fotograficzny. Był aktywnym społecznikiem, a w młodych latach dał poznać się jako bohater narodowy. Służył w armii pruskiej, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej i powstaniu wielkopolskim. Jako powstaniec walczył o m.in. Poznań i Wyrzysk. Został awansowany do stopnia podporucznika Wojsk Wielkopolskich i odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Jego pomnik znajduje się na cmentarzu w Łobżenicy.

Maksymilian Ciężki (1898-1951)

Powstaniec wielkopolski, oficer łączności Wojska Polskiego, uczestnik prac nad złamaniem szyfrów Enigmy. 23 listopada 2008 roku prochy Maksymiliana zostały przewiezione do Szamotuł i ponownie pochowane. W uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za działalność na rzecz wolnej Polski, za osiągnięcia w podejmowanej działalności państwowej, publicznej, społecznej odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Władysław Kędzierski (1898-1955)

23 stycznia 1945 r. podporucznik Władysław Kędzierski zorganizował obronę Krotoszyna przed wycofującymi się jednostkami niemieckimi ze wschodu. Władysław Kędzierski pozorując, że miasto jest zajęte przez sowietów spowodował, że Niemcy ominęli je, dzięki czemu obyło się bez większych strat dla społeczności lokalnej.

Franciszek Jaśkowiak (1903-1983)

Krajoznawca, autor przewodników turystycznych po Wielkopolsce. Po II wojnie światowej reaktywował Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i w Lidze Ochrony Przyrody.

Kazimierz Niesiołowski

Ksiądz, zorganizował pierwszy w zaborze pruskim ogród jordanowski (istniejący do dziś), a potem ogródki działkowe. W 1918 r. założył w Pleszewie tajny komitet, który powołał Radę Robotników i Żołnierzy, przekształconą w Radę Ludową, której został prezesem. Z jego inicjatywy wybudowano też dom parafialny - dziś stojący na ulicy jego imienia.

Henryk Tomkiewicz

Lekarz medycyny, działacz społeczny i sportowy. W roku 1925 została prezesem klubu piłkarskiego Fervor Kościan. Przyczynił się do powstania stadionu klubowego, który dziś jest Stadionem Miejskim noszącym jego imię. Następcą klubu piłkarskiego Fervor jest dzisiejsza czwartoligowa Obra Kościan.

Roman Drews (1908- 1977)

Profesor, urodził się w Chodzieży, w wielodzietnej rodzinie - jako 13 dziecko. Pełnił wiele funkcji społecznych. Przez wiele lat był między innymi przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, wiceprezesem, a następnie prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wpółbudował szpitala przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu oraz zorganizowania II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej, którą kierował do 1975 roku. Wykształcił liczne pokolenie wspaniałych chirurgów. Pod jego kierunkiem 54 lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 9 zostało habilitowanych (5 spośród nich zajmowało stanowiska profesorów - 4 w Poznaniu, 1 w Warszawie). Opublikował około 180 prac naukowych. Osobiście zoperował ponad 30 tysięcy chorych.

Czesław Tuszyński (1908-1982)

Zasłużony kapłan pełnił posługę w Parafii Świętej Jadwigi w latach 1940-1978. Zapisał się w pamięci mieszkańców jako dobry duszpasterz, osoba pomagająca ubogim i potrzebującym, oddany swojej parafii, inicjator między innymi wskrzeszania organizacji katolickich na tym terenie, budowniczy pomników pamięci. Ma w Grodzisku swoją ulicę i ławeczkę. Wybrany został też “Grodziszczaninem 700-lecia”.

Maksymilian Kranz (1908-1989)

Był społecznym doradcą naukowym Muzeum Narodowego w Poznaniu, Prowadził badania nad zabezpieczeniem reliktów architektury romańskiej w krypcie pod katedrą w Poznaniu (1963 r.).

Wanda Błeńska (1911- 2014)

Andrzej Szozda

Lekarz, społecznik i świecka misjonarka, przez wiele lat pracowała w Ugandzie z chorymi na trąd, nazywano ją „Matką Trędowatych”. Miejscowi zwali ją „Dokta”, była bardzo szanowana. W 1993 roku wróciła do Poznania. Była członkiem Rady Fundacji Redemptoris Missio.Była niezwykle życzliwym i ciepłym człowiekiem, jest patronką szkoły przy ul. Stróżyńskiego, miała wiele orderów, odznaczeń i wyróżnień, ale dla niej najważniejszy był zawsze człowiek.

Kazimierz Hołoga (1913-1958)

Lekarz z Nowego Tomyśl, obecnie m.in. patron szpitala. Pomagał bezinteresownie, wykorzystując swoje umiejętności. 20 lipca 2016 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Hołogi.

Florian Marciniak (1915-1944)

Działacz harcerski i niepodległościowy. Pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Przyczynił się do rozwoju konspiracji harcerskiej w Poznańskiem. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Warszawy i był współtwórcą, a następnie naczelnikiem „Szarych Szeregów”.

Helena Kowalewska, zd. Gwozdowicz (1916-2018)

Pochodziła z Mieściska, a przez większość życia mieszkała w Gnieźnie. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców jej rodzina ukrywała 14-letnią Żydówkę Lusię Rozen - jedyną ocalałą z rodziny adwokata Arnolda Rozena, byłego współpracownika ojca. Helena brała również udział w tajnym nauczaniu. Helena Kowalewska została odznaczona orderem Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.

Henryk Florkowski (1921-2003)

Lekarz, działacz społeczny, regionalista. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, zabiegał o powstanie muzeum regionalnego w Kościanie. Działał w PCK. Napisał i wydał Słownik Lekarzy Kościańskich.

Marian Dominiczak (1924-2010)

Z jego inicjatywy reaktywowano park miejski, któremu potem nadano imię Powstańców Wielkopolskich. Już jako emeryt był długoletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

Zenon Willa (1925 - 1998)

Ksiądz, był proboszczem parafii poklasztornej w Wągrowcu długoletnim dziekanem wągrowieckim, dyrektorem Domu Księży Emerytów im. Ks. Jakuba Wujka w Wągrowcu, proboszczem parafii archikatedralnej w Gnieźnie, będąc w tym czasie żywo zaangażowany w sprawy miasta, jako orędownik współpracy kościoła z samorządem. W 1993 roku został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Wągrowca.

Kazimiera Milanowska (1926-2018)

Nestorka rehabilitacji w Polsce.W 1991 roku założyła Lion’s Club Poznań Patria. Był to pierwszy żeński klub Lion’s w Polsce, a zarazem w pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jan Baier (1926-2001)

W 1960 roku został dyrektorem PGR Manieczki, wkrótce będącego wzorowym w PRL tego typu przedsięwzięciem. Wprowadził jako pierwszy w Polsce uprawę kukurydzy na ziarno w skali wielkotowarowej i rozpropagował ją wkrótce na całe państwo. Zainicjował w okolicy budowę nowych szkół podstawowych, świetlic wiejskich, klubów, bibliotek, przedszkoli i stołówek pracowniczych. Wspierał amatorskie zespoły muzyczne, teatralne i taneczne.

Krystyna Szmeja (1929-2016)

Dziennikarka,tłumaczka pionierka ruchu Lion’s w Polsce, pierwsza kobieta gubernator okręgu 121 Lion’s Polska. Pomaganie innym było jej pasją. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy dlatego i jej nie wypadało odmówić. Była osobowością z charyzmą. Działała nie tylko w loniźmie polskim, ale i światowym. W latach 1997/98 była przewodniczącą Lions Europa Forum.

Anna Jakrzewska-Sawińska (1929)

Jest lekarką, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej oraz medycyny pracy. Dzięki jej zaangażowaniu powstały: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” oraz Wielkopolskie Hospicjum Dla Dorosłych i Wielkopolskie Hospicjum Dla Dzieci. Aktywnie uczestniczy w pracach Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, jest członkinią Rady d.s. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Andrzej Wituski (1932)

Łukasz Gdak

Działacz społeczny, kulturalny i samorządowy. Prezydent Poznania (1982-1990). Był głównym inicjatorem lub jednym z głównych m.in.: utworzenia Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny, zmiany programu użytkowego Starego Rynku w Poznaniu, zagospodarowania terenów maltańskich, odnowienia i uporządkowania Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, rekonstrukcji Palmiarni Poznańskiej, powstania Domu Polonii, odbudowy Gimnazjum Marii Magdaleny, restytucji jarmarków świętojańskich i negocjatorem pierwszego poznańskiego porozumienia partnerskiego miast - z Hanowerem. Był też wieloletnim prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Wieniawskiego i przewodniczył Komitetom Organizacyjnym Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych. Był również współinicjatorem budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Jacek Łuczak (1934)

Profesor, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii oraz medycyny paliatywnej; współzałożyciel Hospicjum Palium w Poznaniu, kierownik Kliniki Opieki Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; założyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, a także specjalista i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej w latach 1994-2001; wybrany na „Człowieka Roku 2012” w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”.

Tomasz Sadowski (1943)

Psycholog, działacz społeczny, razem z żoną Barbarą założył Fundację Pomocy Społecznej Barka pomagającą bezdomnym godziwie powracać do normalnego funkcjonowania w życiu. Wcześniej w 1985 roku utworzył nowatorski ośrodek rehabilitacji psychicznej, a w 1987 roku Towarzystwo Pomocy w Kryzysach Psychicznych, a w roku 1989 pierwsza wspólnota Barka we Władysławowie.W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 został oficjalnie przyjęty do kenijskiego plemienia Pokomo, jako pierwszy biały człowiek zasiadający w radzie Pokomo od czterdziestu lat. Stał się tym samym jednym z trzydziestu tamtejszych wodzów. Poza tym jest członkiem wielu organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jest także inicjatorem aktów prawnych w obszarze polityki społecznej, nowych instytucji i nowych struktur społecznej gospodarki rynkowej, powołał również Szkołę Liderów Animacji Społecznej dla kadry krajowej i międzynarodowej.

Klemens Modliński

Po wyzwoleniu Wolsztyna w 1919 r. w ratuszu urzędowały polskie władze samorządowe z burmistrzem Klemensem Modlińskim na czele. Przez cały okres sprawowania urzędu burmistrz Klemens Modliński zaangażowany był w bardzo wiele inicjatyw i pomysłów. W roku 1932 osiągnął wiek 67 lat i tym samym wiek emerytalny. Mimo tego jednak Rada Miejska ponownie wybrała go i funkcję burmistrza Wolsztyna pełnił aż do początków września 1939 r., kiedy to do miasta wkroczyli Niemcy.

Aleksandra Bogdan

Regionalistka, społecznica, w czasie Poznańskiego Czerwca 1956 została trzykrotnie postrzelona na moście teatralnym. Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Przez lata pisała wiersze, ale dopiero teraz postanowiła je wydać, za namową Artura Łazowego ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ,,Effata” w Pile. 28 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile, odbędzie się promocja tomiku poezji pt. Niepodległa. Moje wiersze - Aleksandry Bogdan z domu Snadna, wydane z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Marian Tykociński

Obornicki fotograf, uwiecznił na fotografii dawne oborniki, wydawał także kartki pocztowe. Dzięki jego pracom wiemy, jak wyglądał nie istniejący już powiat obornicki. Biblioteka wydała właśnie album, w którym znalazły się jego prace “Powiatowe Miasto Oborniki 1929 rok”.

Melania Parczewska

Pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodowa, założycielka Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich.

Grzegorz Chwiałkowski

Były bokser i kajakarz, pomysłodawca i twórca Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie ,,Bank Chleba’’, które powstało we wrześniu 1994 roku i ciągle pomaga najbiedniejszym kaliszanom przez cały rok rozdając żywność. Laureat Orderu Uśmiechu.

Adam Borowiak

Wieloletni dyrektor MBP w Kaliszu, działacz kulturalny. Inicjator, współzałożyciel i autor statutu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w którym przez dziesięć lat pełnił obowiązki sekretarza, a od 2000 r. jego prezes. Twórca i redaktor ilustrowanego rocznika „Asnykowiec”.

Halina Maria Sutarzewicz

Pedagog, wybitna polonistka, działaczka kulturalna i społeczna, znawczyni i popularyzatorka literatury związanej z Kaliszem i jego regionem. Autorka wielu ciekawych opracowań naukowo-badawczych i publikacji prasowych.

Barbara Wrzesińska

Od 1997 roku jest amazonką, a od 2000 roku pełni funkcję prezeski klubu. Organizowała turnusy rehabilitacyjne i imprezy integracyjne dla członkiń i ich rodzin. W 2003 roku zorganizowała pierwszy w Kaliszu „Marsz Życia i Nadziei” oraz wiele akcji profilaktycznych. Była inicjatorką i orędowniczką budowy ośrodka radioterapii w Kaliszu.

Antoni Sukiennicki

Jeden z nestorów ostrowskiej chirurgii dziecięcej, autorytet ostrowskiego środowiska lekarskiego, wieloletni ordynator w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim, który otrzymał w 2018 roku Medal Gloria Medicinae.

Mirosław Falis - Lekarz specjalista, który ciągle podnosi swoje umiejętności, ale także chętnie dzieli się nimi z innymi. Prekursor metody leczenia skomplikowanych złamań kości stopy z wykorzystaniem tzw. gwoździa śródszpikowego.

Marian Fluder

Lekarz o złotym sercu, człowiek, który dniami i nocami pracuje dla swoich pacjentów i zawsze przyjmie ich w pilnej potrzebie. Leczy od dziesięcioleci i mimo zaawansowanego wieku nic nie wskazuje na to, żeby miał przejść na emeryturę.

Alicja Kobus (1946)

Arkadiusz Dembinski

To z jej inicjatywy 20 lat temu reaktywowano w Poznaniu Gminę Żydowską, która w tych dniach uniezależniła się od Warszawy. To m.in. z jej inicjatywy przywrócono świetność cmentarzowi, na którym spoczywa rabin Akiva Eger. W 2013 roku za przywrócenie obecności społeczności żydowskiej w życiu Poznania otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską. W swojej rodzinnej Murowanej Goślinie Alicja Kobus była w latach 2006-2018 radną Rady Miasta i Gminy.

Andrzej Rgielski

Ksiądz, wieloletni proboszcz parafii p.w. św. Wojeciecha w Wągrowcu. To on zbudował kościół parafialny oraz kościół w Kobylcu. To on utworzył noclegownię dla bezdomnych oraz jadłodajnię dla ubogich. Jego dziełem jest wzorcowe w regionie Hospicjum św. Samarytanina, które już od lat pomaga terminalnie chorym z Wągrowca i okolic.

Irena Wojewódzka-Kucz

Działaczka społeczna z Wągrowca. Przez lata była prezesem Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Wągrowcu, założycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego, które - poprzez prowadzony Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej - opiekuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie.

Michał Wojtalik (1951)

Adrian Wykrota

Prof., długoletni kierownik Kliniki kardiochirurgii dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest członkiem Rotary Club Poznań Starówka i prezesem Stowarzyszenia Nasze Serce. Ma wielkie serce dla swoich małych pacjentów.

Jacek Wachowiak (1952)

Profesor, długoletni kierownik Katedry Onkologii, Transplantologii i Hematologii Pediatrycznej w Poznaniu. W latach 1986-89 tworzył od podstaw w klinice kierowanej wówczas przez prof. Urszulę Radwańską pierwszy w Polsce dziecięcy oddział transplantacji szpiku, w którym od roku 1989 przeprowadza się transplantacje komórek krwiotwórczych u dzieci.

Mariusz Szeib (1954)

Past gubernator okręgu Lions 121 Polska, były prezydent Lions Clubu Poznań Rotunda, współinicjator maratonów charytatywnych Freedom Charity Run, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Tegoroczny najdłuższy liczący 1049 kilometrów maraton prowadził z Poznania do Strasbourga. Celem było zebranie środków na pomoc szkole dla dzieci uchodźców syryjskich w Arsal w Libanie oraz na pomoc dla Matyldy Klimowicz, małej poznanianki, która urodziła się z poważną wadą kończyn. Pomoc może tylko operacja w USA, a ta jest kosztowna.

Elżbieta Smorawińska (1957)

Organizatorka wielu koncertów charytatywnych z udziałem gwiazd muzyki rozrywkowej i poważnej. Jak mówi wielokrotne własne pobyty w szpitalu zetknęły ją nie tylko z cierpieniem, ale i brakami sprzętu, właściwej diagnostyki i ograniczonymi możliwościami. Przez pewien czas Elżbieta Smorawińska działała też w UNICEF.

Dominika Kulczyk (1977)

Łukasz Gdak

Założycielka i prezes Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding. Autorka wielokrotnie nagradzanego cyklu reportaży pt. „Efekt Domina”. Prowadzi projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, działania społeczne dedykowane lokalnym społecznościom w Polsce i za granicą, akcje charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Radosław Rakowski

Ksiądz z jeżyckiej parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana zbierał pieniądze na kury, które trafiły do najuboższych rodzin żyjących na Madagaskarze. Zebrał też 20 tys. zł na pomoc dla uchodźców.

Tija Grebieniow

Poznanianka, architektka krajobrazu, pomysłodawczyni i główny filar akcji „Ej, odbudujmy Nepal!”, w ramach której pomaga naprawić szkody, jakie poniósł kraj w wyniku ubiegłorocznego trzęsienia. Burzy, rozwala, wywozi gruz, stawia domy, szkoły i... przenośne toalety. Otwarta, pozytywna, energiczna.

Marlena Olejniczak

To strażniczka miejska z referatu Jeżyce, która pomogła mieszkającemu w lesie bezdomnemu stanąć na nogi. Kupiła mu buty, ubranie, w końcu zabrała do własnego mieszkania i postarała się o pracę dla niego.

Maciej Pastwa-Poznański

Podróżnik, który prowadził zbiórkę na odbudowę zniszczonej w trzęsieniu ziemi szkoły w wiosce Bakrang-6 w Nepalu. Za ponad 170 tysięcy sprzedał też swoje mieszkanie.Pojechał do Nepalu i zbudował szkołę.

Monika Urban

Stworzyła z mężem fundację i i portal Siepomaga.pl, które pomogły już wielu dzieciom, a także osobom dorosłym. Każdego dnia internauci mogą wpłacać na konta chorych dzieci różne kwoty. Mogą to być nawet drobne sumy.

Michał Marcinkowski

Przedsiębiorca z ul. Taczaka. Dzięki jego inicjatywie ul. Taczaka została poddana rewitalizacji, powstała alternatywa dla Starego Rynku.

Agnieszka Frankowska

Jest wiceprezesem spółdzielni socjalnej Dobra. Przez lata walczyła o stworzenie miejsc pracy dla osób z zespołem Downa. Dobra Kawiarnia została wreszcie otwarta, niestety nie działa obecnie, ale trwają rozmowy z miastem, by znów ruszyła.

Gerard Cofta

Formalnie przewodniczący rady osiedla Śródka, nieformalnie mer Śródki. To dzięki jego niezłomnej działalności, ta poznańska dzielnica ma swój renesans. Nie ma tam już upadających warzywniaków i ciemnych zaułków. Jest natomiast mural, kolorowy jak kolorowi są mieszkańcy Śródki. To dzięki temu muralowi i panu Gerardowi o Śródce - zapomnianej dzielnicy - dowiedział się cały świat.

Siostra Cecylia Belchnerowska

Prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy Start” i jest szefową Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży „Św. Rocha” w Poznaniu, który prowadzą siostry serafitki. Zapewnia on całodobową opiekę 60 podopiecznym, którzy dotknięci są różnym stopniem niepełnosprawności. Robi wszystko, aby umożliwić podopiecznym zajęcia fizykoterapeutyczne (w tym także hydroterapię), terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię oraz indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym odbywające się w odpowiednio wyposażonych salach.

Agnieszka Kubicka

Prezeska Fundacji Wózkowicze, prowadzi portal wozkowicze.pl, działa na rzecz poprawy dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami. Swoim zaangażowaniem społecznym udowadnia, że ograniczenia zdrowotne i wózek nie są trudnościami nie do przeskoczenia. W 2018 roku doprowadziła do wydania informatora na temat poruszania się po Poznaniu osób na wózkach.

Lucyna Roszak

Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, która współpracuje z młodzieżą oraz z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Dzięki niej ludzie chcą bezinteresownie pomagać innym, za co została nagrodzona, m.in.. tytułem Pleszewianina Roku.

Renata Mataczyńska

Jest założycielką i prezeską Fundacji „Światełko w tunelu”, od pięciu lat mobilizuje społeczność Poznania do pomagania dzieciom. Inicjuje działania „dzieci - dzieciom”, koncerty charytatywne i długofalowe projekty. Jest też przedsiębiorczynią i Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej.Promuje Poznań w Republice Czeskiej.

Krystyna Wechmann

Prezeska Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Bierze udział w kreowaniu prawa, standardów i norm dotyczących wsparcia i opieki dla osób dotkniętych nowotworem. W1997 roku otrzymała tytuł „Kobiety Roku” nadany przez Business Professional Women Club w Poznaniu.

Justyna Tomczak-Boczko

Organizatorka tegorocznego protestu rodziców, którzy walczyli o godną przyszłość dla swoich niepełnosprawnych dzieci Współpracowała z Teatrem Strefa Ciszy z Poznania, była współautorką i aktorką spektakli i happeningów teatralnych. Jest mamą Jeremiego, który ma obecnie 7 lat, małogłowie, czterokończynowe porażenie mózgowe i kilka innych schorzeń. Wróciła na scenę z monodramem „Całe życie w dresach”, który zrealizowała z Teatrem Ba-Q. Opowiada w nim o tym, jak to jest być mamą niepełnosprawnego dziecka.

Agnieszka Pantkowska i Joanna Płotkowiak

W 2014 roku, założyły w Poznaniu Fundację Pomocy Dzieciom „Tak Po Prostu”, organizację dobroczynną i non profit. Jej misją jest pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja podejmuje szereg inicjatyw, mających na celu wsparcie dzieci w mozolnym procesie rekonstrukcji własnej tożsamości po ciężkich przeżyciach.

Dorta Raczkiewicz (1973)

Grzegorz Dembinski

Dziennikarka. Od roku 2008 prowadzi założoną przez Annę Wierską fundację Dar Szpiku. Dziś w jej rejestrze jest ponad milion osób , które zadeklarowały, iż są gotowe uratować życie drugiemu człowiekowi. Do Drużyny Szpiku należą też artyści poznańskich teatrów: Wielkiego, Polskiego, Animacji i Nowego, a także śpiewacy Poznańskiego Chóru Katedralnego, dziennikarze, lekarze, prawnicy i politycy, kolarze, żużlowcy. Drużyna skutecznie łączy z propagowaniem wiedzy o oddawaniu szpiku.

Agnieszka Kaluga

Wolontariuszka, swoje przeżycia i ludzi poznanych w hospicjum opisuje na blogu „Zorkownia”. W plebiscycie Onetu na blog 2011 roku zdobyła trzy statuetki. Sama również założyła fundację „Dlaczego”, która pomaga rodzicom po stracie dziecka.

Paweł Sowa

Prezes Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, które skupia grupę kilkudziesięciu młodych ludzi. Łączy ich zamiłowanie do architektury, urbanistyki, a przede wszystkim leży im na sercu rozwój Poznania i Wielkopolski. Z inicjatywy Pawła Sowy zorganizowano np. akcję „Chcemy latać z Poznania”. Zyskała ona poparcie społeczne i medialne, a jej celem było pozyskanie nowych połączeń lotniczych z Ławicy. Inną inicjatywą była m.in. akcja „POZytywne zmiany”, czyli wyróżnianie tych, którzy sprawiają, że miasto staje się przyjazne mieszkańcom.

Monika Ławrynowicz

W założonym przez siebie Klubie dla Mam Mammissima pomaga kobietom w ich macierzyństwie. Jest inicjatorką powstania w Poznaniu Koła Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. To ona przekonywała poznańskich radnych, że Karta Dużej Rodziny to nie tylko pomoc materialna, ale także prestiż dla miasta.

Mateusz Łątkowski

Adwokat, obrońca praw zwierząt. Stoi na straży ich poszanowania i zabiega o kary, adekwatne do wyrządzonych im krzywd. Zwierzęta, które mecenas „reprezentuje” w sądzie są najczęściej pokaleczone, pobite lub zmaltretowane, doprowadzone do prawie agonalnego stanu. Adwokat z Poznania, występujący w obronie pokrzywdzonych zwierząt za swoją pomoc prawną nie pobiera wynagrodzenia. Sprawami z zakresu ochrony zwierząt zajmuje się na zasadach pro publico bono. Na stałe współpracuje z kilkoma fundacjami, także spoza Wielkopolski.

Adam Szulc

Waldemar Wylegalski

U poznańskiego fryzjera strzygą się gwiazdy estrady i sportu. Swoim blisko 30-letnim kunsztem podzielił się w czerwcu 2015 roku z bezdomnymi mężczyznami mieszkającymi w stolicy Wielkopolski. W hostelu dla bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne bezpłatnie ostrzygł kilkudziesięciu najuboższych. Także w grudniu, zorganizował mikołajkową akcję dla dzieci z domu dziecka na Termach Maltańskich.

Romuald Wycisło

Prezes Stowarzyszenia „Daj radość niepełnosprawnym”, organizuje wydarzenia dla osób niepełnosprawnych i pracuje na rzecz poprawienia ich warunków życiowych.

Teresa Rękosiewicz

Prezes Stowarzyszenia WYGRAJ SIEBIE, udziela się na rzecz osób starszych oraz działala na rzecz przywracania wiary w sens życia u ludzi dotkniętych chorobą nowotworową.

Brygida Dziergas

Nauczycielka, działaczka społeczna od zawsze zaangażowana w prace na rzecz innych. Działa charytatywnie w swojej lokalnej społeczności, pomaga ludziom w trudnej sytuacji materialnej i finansowej.

Krzysztof Springer

Społecznie kieruje stowarzyszeniem Nadwarciańska Kolej Drezynowa, promuje kolej w Wielkopolsce. Organizuje promocyjne przejazdy pociągami, a najmłodszych uczy bezpieczeństwa na kolei.

Agnieszka Staszak

Fundacja O Mały Włos, wspiera osoby, które utraciły włosy w wyniku chorób androgennych i immunologicznych.

Maria Fenrych

Stworzyła grupę Miasto Reklamacja, która za pomocą programu komputerowego wymazywała z elewacji budynków pstrokate szyldy i reklamy. Najbardziej spektakularnie z budynku przy ul. Dąbrowskiego. Efekt spodobał się właścicielom i postanowili sami usunąć pstrokaciznę i zastąpić jednym estetycznym szyldem.

Małgorzata Galica

Prezes fundacji dla Zwierząt Animalia, działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, organizuje akcje edukacyjne służace budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach oraz sposobach rozwiązywania problemu bezdomności.

Urszula Mańkowska

Szefowa Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Centrum jest miejscem spotkań rodzin i wielu pokoleń, realizuje mnóstwo pomysłów np. bezpłatne korki dla uczniów, które objęły już prawie całe miasto.

Joanna Cieszyńska-Promińska

Jest druhną, założycielką 2. Nowomiejskiej Integracyjnej Gromady Zuchowej „Sprytne Gąsienice” oraz Drużyny Harcerskiej „Cisza”, instruktorką języka migowego i ratownikiem medycznym, a także wiceprzewodniczącą wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa.

Justyna Janiec-Palczewska

Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Dzięki jej zaangażowaniu powstał Dom z Marzeń w Kenii, do Afryki wyjechało wielu lekarzy specjalistów, a w ramach akcji Włóczkersi powstają czapki dla dzieci z Afganistanu.

Piotr Przybylski

Wolontariusz i koordynator w Drużynie Szpiku, jest pomysłodawcą i koordynatorem biegu Pobiegnij dla Onkoludków, uświadamiającego społeczeństwu jak wiele osób choruje na nowotwory krwi .

Radosław Hofman

Wykładowca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który od wielu lat pomaga osobom bezdomnym i samotnym. Za własne pieniądze kupił i sprowadził z Niemiec używany miejski autobus, który przystosował do ich potrzeb.

Maria Chwiałkowska-Grygiel

Pomaganie to jej żywioł. Zawsze pełna energii i niezwykłej wrażliwości, która nie wyobraża sobie życia bez zaangażowania na rzecz innych. Jest sekretarzem Stowarzyszenia DOM, nie tylko działa na rzecz bezdomnych - podopiecznych organizacji, ale też całej społeczności, organizując festyny, pikniki, przygotowując i rozdając świąteczne paczki.

Stanisław Paraczyński

Kaliski piekarz i społecznik. Laureat wyróżnienia ,,Dobroczyńca Roku’’, pomysłodawca i współorganizator festynu pod hasłem: Wszystkie dzieci są nasze. Filantrop, który cały czas wspiera kaliski Bank Chleba.

Wiktoria Dubisz

Wolontariuszka i społeczniczka, w schronisku spędza każdą wolną chwilę - wyprowadza psy na spacer, pomaga w porządkach oraz karmieniu. Szuka także psiakom domów.

Karolina Rewers

Jako sołtys Gutowa Wielkiego zdobyła środki z Unii na odnowę Parku Napoleona. Skupiła wokół projektu mieszkańców i zachęciła ich do wspólnej pracy. Dzięki jej zaangażowaniu zaniedbany park, traktowany jak śmietnisko, zamieniono w piękny teren rekreacyjny.

Kamila Sidor

Związana z Fundacją Aleja Zdrowia od Juniora do Seniora. Mówi, że praca, w której pomaga innym, to praca jej marzeń. Jest też organizatorką wielu akcji społecznych i charytatywnych.

Elżbieta Bogaczyk

Nauczycielka z Damasławka, organizuje wyjazdy czterdziestoosobowej grupy dzieci na wakacje do zaprzyjaźnionej gminy w Holandii. Na co dzień jest wychowawczynią w podstawówce. Nie wyobraża sobie życia bez pracy z dziećmi.

Katarzyna Marciniak-Helińska

Nauczycielka z Kościana, autorka kilku publikacji poświęconych historii regionu, inicjatorka wielu akcji charytatywnych.Przed świętami odwiedza pacjentów szpitala w Kościanie, przygotowuje upominki dla dzieci z domu dziecka, przedstawienia dla przedszkolaków, organizuje w szkole zbiórki na cele charytatywne. Do wszystkich działań angażuje uczniów, by pokazać im, że wokół są ludzie potrzebujący, a czas poświęcony na pomaganie nie jest czasem straconym.

RED

Komentarze

1
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Joanna Cieszyńska-Promińska

Dziękuję bardzo za wyróżnienie i wymienienie na tej liście wśród tylu wybitnych osobistości.
Chciałabym jednak sprostować (po raz kolejny), ze nie jestem z wykształcenia ani instruktorką języka migowego ani ratownikiem medycznym, tylko nauczycielka przedszkola, zawodowym rodzicem zastępczym, filologiem polskim oraz terapeutką zajeciowa. Przez szacunek do przypisanych mi zawodów nadmienię także, ze nie jest z nimi tożsame uczenie dzieci posługiwania się podstawami polskiegi języka migowego czy stosowanie, uczenie czy popularyzowanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z pozdrowieniami. Joanna Cieszyńska-Promińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.